Home

Děkan favu

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT) je nejstarší umělecká fakulta na neumělecké vysokého škole v ČR. Nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studium v 16 ateliérech z oblasti volného umění a designu děkan FaVU VUT. Proti rozhodnutí se uchazeč/ka může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení, a to prostřednictvím děkana. Děkan může sám napadené rozhodnutí změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání, jinak jej předá k rozhodnutí rektorovi vydává: děkan FaVU VUT . nahrazuje: Pokyn děkana č. 3/2017 - Pokyn děkana k vykonávání Směrnice rektora č. 2/2009 - Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací (dále jen VŠKP) - v letním semestru akademického roku 2016/2017

Adresáti slov : Rektor, Děkan, akademická obec FaVu, předseda senátu fakulty 1.schůze pedagogů jako typický a opakující se produkt děkanova úředního alibismu 2.spor o charakter školy mezi teoretiky a vedoucími ateliér doc. Ing. Ladislav MEJZLÍK, Ph.D. děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Místnost: NB104a Telefon: (+420) 224 095 101 Fax: (+420) 224 095 109 E-mail: ladislav.mejzlik@vse.cz doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. absolvoval v roce 1984 VŠE v Praze, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce.

Tato stránka používá cookies, aby mohla uchovávat informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek, jiné nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Mostní 5139 760 01 Zlín tel.: +420 576 032 120 e-mail: dekanat@fame.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ 7088352 Fakulta architektury VUT v Brně je česká vysoká škola s více než stoletou tradicí. VUT v Brně se řadí ke třem procentům nejlepších světových univerzit a neustále posiluje svou pozici špičkové vědecko-výzkumné instituce. Na osmi fakultách a dvou vysokoškolských ústavech Vysokého učení technického v Brně můžete získat strukturované vysokoškolské vzdělání. V čele fakulty stojí děkan, který jedná a rozhoduje ve věcech fakulty (Statut fakulty, část II.). prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. Děkan fakulty . Proděkani. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani, které jmenuje a odvolává (viz Statut fakulty, část II.)

Děkan a kolegium Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Děkan: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. dekan@natur.cuni.cz 221 951 120 Albertov 6, 1. patro, dveře 12 V pátek 26. května 2017 od 15 hodin se v Kanceláři pro umění na Českobratrské ulici (PLATO Ostrava) bude konat debata o roli, jakou mohou zastávat vysoké umělecké školy ve změně přístupu k sochařství. Účast přislíbili Tomáš Vaněk (rektor AVU), Milan Houser (děkan FaVU VUT), František Kowolowski (děkan FU OU), Jaroslav Koléšek (vedoucí katedry sochařství, FU OU.

Vedení Fakulty stavební ČVUT v Praze . Děkan FSv: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Proděkani FSv: Proděkanka pro pedagogickou činnost - prof. Ing. arch. Ing. FaVU nabízí studium v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Studijní obory a ateliéry. V současné době je na FaVU vyučováno sedm oborů, a to: malířství, sochařství, grafika, grafický design, průmyslový design, konceptuální tendence a VMP (video-multimédia-performance) Galerie FaVU - budova U2 15:30 - komentovaná prohlídka výstavy Stuttgartská spojka s kurátorem galerie Jozefem Mrvou Aula FaVU budova U5 16.00 - zahájení programu - promítání ateliérových videí z dílny AVI 16.30 - informace o nadcházející sezóně - Ak. rok 2019/2020 - děkan FaVU Filip Cenek 17.00 - prezentace nové vedoucí Ateliéru grafického [

Organizační struktura - FaVU VU

Děkan FAMU Zdeněk Holý je přesvědčený, že návrh Akademického senátu na jeho odvolání je nedostatečně odůvodněný. Výtky senátu jsem na jednání Akademického pléna jasně vysvětlil či vyvrátil, sdělil Holý ČTK. Podle něj senát, který v pondělí schválil návrh na jeho odvolání, nevyslyšel názor Umělecké rady FAMU ani názory vedoucích kateder, výzvu. FUNKČNÍ OBDOBÍ. JMÉNO. 1882/1883. František Josef Studnička. 1883/1884. Jan Krejčí. 1884/1885. Ladislav Josef Čelakovský. 1885/1886. Antonín Frič. 1886/188 Fakulta výtvarných umění slaví 25 let. V rámci oslav otevře všechny své ateliéry / FaVU VUT / Brno / 3. 10. - 5. 10. 2018 Třídenní oslavy, probíhající od 3. do 5. října 2018, připomenou čtvrt století existence brněnské Fakulty výtvarných umění VUT. Tato umělecky profilovaná fakulta za 25 let vychovala už více než os Konference se zúčastnili také děkan FaVU VUT v Brně Filip Cenek, spoluautoři designu a zástupce dodavatele webu. Foto: NSZ. Hlavní stránka portálu usnadňuje navigaci na kterékoliv z 97 státních zastupitelství napříč celou republikou. Nabídne také pravidelně aktualizované tiskové zprávy z celé soustavy a umožňuje také. Galerie FAVU je živým komunikačním prostorem nastupující generace umělců a kurátorů do 35 let. Je experimentální laboratoří otevřeného dialogu s akademickým prostředím a s veřejností. Nabízí zázemí k profesionální prezentaci mladým autorům nejen z řad studentů a doktorandů, ale i absolventů vysokých uměleckých škol

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistenta - odborného asistenta / FAVU VUT / Brno / přihlášky do 21. 3. 2018 Děkan Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně Údolní 244/53, 602 00 Brno vypisuje výběrové řízení na obsazení místa asistenta nebo odborného asistenta KATEDRY TEORIÍ A DĚJI

Děkan FAMU Michal Bregant Fresh Films Festu fandí a říká: Chci, aby to byl opravdu festival studentů. Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění (FAMU) je jedním z hlavních pořadatelů mezinárodního festivalu studentských filmů a organizátorům jen pomáhá AS FaVU) vyhlásil děkan fakulty dne 7. 3. 2018. Volby probíhají podle Volebního a jednacího řádu FaVU schváleného 7. 5. 2013 Akademickým senátem VUT a uveřejněného v . úplném znění na elektronické Úřední desce FaVU v sekci Vnitřní předpisy a dokumenty. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ VOLEB. Volby do AS FaVU uskuteční dne 4. 4 Praha - Děkan FAMU Zdeněk Holý je přesvědčený, že návrh Akademického senátu na jeho odvolání je nedostatečně odůvodněný. Výtky senátu jsem na jednání Akademického pléna jasně vysvětlil či vyvrátil, sdělil Holý ČTK. Podle něj senát, který v pondělí schválil návrh na jeho odvolání, nevyslyšel názor Umělecké rady FAMU ani názory vedoucích kateder. Tak mě Milan Houser (pozn.: současný děkan FaVU v Brně) pobídl, ať tam zkusím něco zanést. Nyní se připravuje publikace Osobnosti VUT, což budou profily pedagogů FaVU a dalších fakult na VUT. Studentům jsem ukazoval nějaké kresby, protože jsem si je chtěl naskenovat. Zjistil jsem, že je toho neuvěřitelně moc

Směrnice děkana č

Akce byla ZRUŠENA s ohledem na nejednoznačné a měnící se opatření vlády související s epidemií koronaviru.-----Srdečně zveme všechny studenty, vyučující, absolventy a přátele architektury na 3. ročník FA RESTART, slavnosti konané u příležitosti zahájení akademického roku Brno - Vysoké učení technické v Brně vyhlásilo 28.12.2012 soutěž o návrh novostavby Fakulty výtvarných umění. Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-architektonické studie - návrhu novostavby Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, která bude umístěna v KÚ Královo Pole, obec Brno

Fakulta Výtvarných Umění Vysokého Učení Technického V Brn

 1. Děkan Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického (FaVU VUT) v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení míst vedoucích ateliérů a odborného/né asistenta/tky Katedry teorií. Mezi předpoklady kandidátů a kandidátek na tuto pozici patří ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného směru, publikační, případně další praxe z oboru, profilace.
 2. Ateliér malířství 2 FaVU VUT - konkurz (vedoucí) 2020. Děkan Fakulty výtvarných umění VUT se sídlem v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka s pracovním úvazkem 1,0 ve studijním programu Výtvarná umění - vedoucí Ateliéru malířství 2. Sdílet
 3. Rozhodující iniciativa vzešla z obnoveného uměleckého Sdružení Q, kde hlavní roli sehrál děkan Fakulty architektury VUT v Brně Ivan Ruller. Profesor Ruller založil v roce 1992 na Fakultě architektury VUT Ústav kreslení a modelování, který se stal zárodkem Fakulty výtvarných umění (FaVU), jež zahájila činnost 1. ledna.
 4. Načež jsem si ihned povšiml, že přítomným svědkem této nehody byl děkan FaVU. Se strašným pocitem trapnosti jsem se zvedl ze země a začal mávat rukama na děkana, asi nějak ve smyslu konzultovat výsledek, nebo nevím co. Začal jsem se mírně omlouvat a obhajovat, že kdybych byl o několik let starší, mohl bych klidně.
 5. Děkan/ka: doc. MgA. Fiilip Cenek. Kontaktní osoba. Jméno: Jana di Lenardo. Telefon: 541 14 6802. E-mail: dekan ffa.vutbr.cz. Soubory. Ukázka testu při přijímacích zkouškách na FaVU Stáhnout soubor - 167 kB. Studijní obory. Název oboru Typ studia Forma studia; Filtr: Výtvarné umění a umělecký provo
 6. Studenti museli mezi budovami přejíždět. Obě budovy byly poslední roky v nevyhovujícím stavu. O změně působiště se jednalo delší dobu. Měli jsme více alternativ. Nakonec se novým místem stala budova areálu VUT na Údolní 53. Jsem rád, říká děkan FAVU Milan Houser. Audi
 7. doc. Mgr. A. Pavel Mrkus, děkan MgA. Jiří Bartoš, vedoucí KDE MgA. Pavel Frič, vedoucí KVK prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., vedoucí KDTU prof. Mgr. Zdena.

Biografie. Filip Cenek je vyučen promítačem. Po sportovní škole a všeobecném gymnáziu v Jeseníku absolvoval Fakultu výtvarných umění v Brně, Ateliér video Keiko Sei.Na FAVU zůstal jako pedagog Kabinetu video, kde od roku 2003 vyučuje předměty spojené s produkcí a recepcí pohyblivých obrazů. Od roku 2008 působí jako odborný asistent v Ateliéru intermédia Václava. Čas, který je dimenzí prostoru, pohyblivým proudem, jenž nás spojuje s nekonečnem, poznamenal o jejím díle kurátor obou brněnských výstav a současný děkan FaVU Petr Spielmann. Jeho přičiněním také většina exponátů připadne nově založené sbírce umění Masarykovy univerzity v Brně Filip Cenek, umělec a děkan FaVU VUT Brno. Zdenek Felix, historik umění a kurátor. Matyáš Chochola, umělec. Krištof Kintera, umělec. Rostislav Koryčánek, historik umění a kurátor. Jiří Kovanda, umělec. Karina Kottová, Společnost Jindřicha Chalupeckého. Johana Lomová, historička umění a kritička. Jan Merta, uměle Zakladatelé FaVU sledovali od počátku její co nejširší rozpětí zahrnující tři základní okruhy: klasické výtvarné disciplíny sochařství, malířství a grafi ka, dále designérské obory (produktový, grafi cký a tělový design, Michal Gabriel, děkan FaVU VUT v Brně. Působí jako děkan a pedagog na FAVU VUT v Brně a vystavuje v klasických i alternativních českých galerijních institucích. Výstava Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2011. Foto: Martin Polák. zobrazit všechny fotky (10) skrýt fotky.

Galerie FAVU – FaVU VUT

Děkan - Fakulta financí a účetnictví - Vysoká škola

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller - architekt a vysokoškolský pedagog, v l. 1990-1994 děkan FA VUT v Brně Prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. - historik umění, děkan FaVU VUT v Brně Doc. Ing. Josef Chybík, CSc. - stavební inženýr, děkan Fakulty architektury VUT v Brn Tomáš Ruller, umělec, profesor, emeritní děkan FaVU VUT, Brno Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR, Praha Martin Ryšavý, spisovatel a vysokoškolský pedagog, Praha Jakub Řehák, básník, Praha František Skála, výtvarník, Praha Jiří Skála, umělec, Prah FaVU se stěhuje . Od nového semestru na nové adrese. FaVU se stěhuje . 18. Srpen 2016 - 20:26. Fakulta výtvarných umění se postupně stěhuje do prostor Vysokého učení technického na křižovatce ulic Úvoz a Údolní. Dosud sídlila ve dvou budovách, jejichž stav byl ale v posledních letech dost neutěšený. Studenti.

Děkan Právnická fakulta U

Oceňuji rovněž spolupráci Artbanky Musea s významným slovenským kurátorem a teoretikem umění Vladem Beskidem, která zaručuje zajištění fundované koncepce a provozu instituce. MgA. Milan Houser, děkan FaVU VUT v Brně Projekt Artbanka Museum of Young Art vznikl ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy Po hodinovém rozhovoru se mnou se děkan Michal Gabriel rozhodl žádost podepsat, ale neschválit. Obraz jsem sroloval a uložil do archivu Ireny Armutidisové - osoby zodpovědné za galerii Aula Když magistrát před Vánocemi odvolal ředitele Domu umění města Brna Rostislava Koryčánka, mezi osobnostmi v umělecké branži to zašumělo. Jeho práci hodnotí většina oslovených jako koncepční, invenční, světovou a vstřícnou k návštěvníkům. Mnozí dokonce soudí, že ředitel byl odvolán ze zástupných důvodů děkan HF JAMU DIFA JAMU prof. PhDr. Josef Kovalčuk dramaturg děkan DIFA JAMU FAVU VUT Mgr. Richard Fajnor multimediální umělec vedoucí ateliéru Multimedia proděkan FaVU VUT FF MU PhDr. Petr Macek, Ph.D. muzikolog vedoucí Ústavu hudební vědy FF MU Vážení studenti HF JAMU, DIFA JAMU, FAVU VUT a FF MU V pražské Karlově ulici bylo otevřeno ojedinělé a velmi nadějné muzeum Artbanka Museum of Young Art, které nabízí umění generace po roce 1968. Muzeum zaujímá 4 000 metrů čtverečných jedinečného barokního paláce Colloredo-Mansfeld, kde je často provokativní umění vystaveno surovým a o to poutavějším způsobem

Děkan Filozofická fakulta Univerzity Karlov

FaVU VUT shared a post. See more of FaVU VUT on Facebook. Log I Občanské sdružení 4AM-Fórum pro architekturu a média zaslalo 10. srpna 2010 ministru kultury Jiřímu Besserovi otevřený dopis, v němž ho upozorňuje na rizika výstavby podzemních garáží pod historickým brněnským náměstím Zelný trh. Dopis podepsalo celkem 49 odborníků. Vážený pane ministře, obracíme se na Vás formou otevřeného dopisu, abychom Vás požádali o. Václav Alois Stratil se narodil 7. října 1950 v Olomouci malířce Vladimíře a středoškolskému profesorovi Václavu Stratilovým. Má bratry Jiřího, Jana a sestru Ludmilu. Po absolvování Gymnázia J. Opletala v Litovli studoval na FF UP v Olomouci obor pedagog pro dospělé. Po škole vystřídal zaměstnání jako metodik pro výtvarníky amatéry, učitel výtvarných předmětů. Iniciativa Zachraňte kulturu 2013STOP EKONOMICKÉ CENZUŘE!My, níže podepsaní, protestujeme proti letošnímu drastickému zkrácení dotací, které Ministerstvo kultury přidělilo na projekty tzv. živé kultury (divadelní a taneční představení, výstavy výtvarného umění, koncerty, vydávání kulturních časopisů a mnohé další). Protestujeme proti dlouhodobému. Za uměleckým projektem prodejny stojí čtveřice umělců: Julia Gryboś & Barbora Zentková, které vzešly z ostravské umělecké scény, fotografka Johana Pošová a děkan brněnské FAVU Milan Houser

Beton a architektura 2015 – Výzkumný ústav maltovin Praha

Mezi nimi nechybí Jiří David, Jiří Černický nebo děkan brněnské FaVU Milan Houser. Z jejich portfolií vybírá a doporučuje konkrétní autory nezávislá komise kritiků a kurátorů, v jejímž čele stojí šéfkurátor Galerie hlavního města Prahy Karel Srp STOP EKONOMICKÉ CENZUŘE! My, níže podepsaní, protestujeme proti letošnímu drastickému zkrácení dotací, které Ministerstvo kultury přidělilo na projekty tzv. živé kultury (divadelní a taneční představení, výstav

V květnu 1997 senát FaVU doporučil zřízení Kabinetu papír a kniha a na obsazení vedoucího tohoto kabinetu byl vypsán konkurz, z něhož vyplynul můj poloviční interní úvazek místo dřívějšího externího. Nový děkan, prof. Zhoř, můj úvazek rozšířil na plný s účinností od 1. 1. 1998 s příslibe oddíl/odstavec nadpis strana 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.3.1 1.

Děkan - Fakulta managementu a ekonomik

 1. Městská galerie PLATO otevře ve středu 11. dubna veřejnosti své nové sídlo v bývalém hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy. Během zahajovacího týdne nazvaného 5000 m² pro umění nabídne návštěvníkům celkem 15 akcí a představí přes 50 tvůrců z ČR i zahraničí. Zahájené výstavy budou experimentem stejně jako závěrečný koncert soudobé hudby šitý na míru.
 2. V úterý 26. 2. 2019 se konala již dlouho očekávaná akce. Volil se král a královna VUT na letošní ročník Majálesu. Tento rok je opravdu významný, jelikož VUT slaví 120. výročí od založení a MUNI
 3. Studenti museli mezi budovami přejíždět. Obě budovy byly poslední roky v nevyhovujícím stavu. O změně působiště se jednalo delší dobu. Měli jsme více alternativ. Nakonec se novým místem stala budova areálu VUT na Údolní 53. Jsem rád, říká děkan FAVU Milan Houser. Anna Herfortová | 04. 03. 2017 20:4
 4. Krátké zprávy, Vladimír Šlapeta: Naší současné architektuře chybí silná identita, jakou měla za první republiky, Scrubber na Fakultě chemické bude prát vzduch účinněji, Baskičanka Mireia Diez Sánchez učí na FIT počítače rozumět lidské řeči, Chci především rozvíjet potenciál lidí, říká nový děkan FA, Krátké zprávy, Sochaři v 3D studiu na FaVU mohou.
 5. Městská galerie současného umění PLATO otevře veřejnosti své nové sídlo v bývalém hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy 11. dubna v 18 hodin. Unikátní plochu téměř půl hektaru zaplní během roku postupně funkčním zázemím, na jehož budování se podílí čeští i zahraniční umělci. Výsledkem ojedinělého experimentu budou například knihovna, bistro a prodejna.
 6. Za uměleckým projektem prodejny (v první fázi knih) stojí čtveřice umělců - Julia Gryboś & Barbora Zentková, které vzešly z ostravské umělecké scény, dále Johana Pošová a děkan brněnské FAVU Milan Houser

Fakulta architektury VUT v Brně FA VU

Podepsali a schválili ji všichni členové klauzurní komise, děkan ji pak podepsal také, avšak neschválil. Haťapaťa, výstava ateliéru Intermédia FAVU Galerie 12, Zlín 2009 Výstava nominovaných na ESSL AWARD, Lublaňský hrad, Lublaň, Slovinsko 200

Video: Děkan a proděkani Farmaceutická fakulta U

Děkan a kolegium — Přírodovědecká fakulta U

 1. Kde je to dláto? - OU@live - OU@live - Živý online
 2. Vedení -- FSv ČVU
 3. Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
 4. FaVU New Season - ArtMa
 5. Děkan FAMU důvody pro své odvolání nevidí, výtky prý
 6. Přehled děkanů FF UK Filozofická fakulta Univerzity Karlov

TZ: Fakulta výtvarných umění slaví 25 let

 1. Státní zastupitelství spouští nový web verejnazaloba
 2. Galerie FAVU - ArtMa
 3. Výběrové řízení na obsazení místa asistenta - odborného
 4. Kde je to dláto? - OU@live - Živý online magazín Ostravské
 5. Děkan FAMU fandí studentskému festivalu - Novinky

Děkan FAMU odmítl důvody svého odvolání

 1. Jan Ambrůz: Jak krávu za ocas EARCH
 2. Kolegium děkana - FA ČVU
 3. archiweb.cz - Soutěž o návrh „Fakulta výtvarných umění ..
 4. FAVU Brno výběrové řízení na šest pedagogických pozi
 5. Ateliér malířství 2 FaVU VUT - konkurz (vedoucí) - Culturene
TZ: Výstava finalistů CENY EXIT 17 - Artalk
 • Německý ovčák vlkošedý prodej.
 • Kukuřičné stelivo pro kočky.
 • Nákup přes internet potraviny.
 • Damon salvatore herec.
 • Archanděl kassiel.
 • Kozelec vyznam.
 • Geocaching ještěrka na auto.
 • Tvarohový dezert s jahodami.
 • Umělecké papíry.
 • Krasne zeny cz.
 • Plazma tv 2018.
 • Ďábelský santa.
 • Prasknuti mocove trubice.
 • Valin.
 • Svatební koláčky cena za kus 2019.
 • Řecká bohyně spravedlnosti a odplaty.
 • Svatebni minidortíky.
 • Husky bazos.
 • Trekové brusle.
 • Freediving liberec.
 • Ps cigarety soutez.
 • Reflux bily jazyk.
 • Provedu afghánská mise.
 • Jihlava mhd mapa.
 • Přemražené maso kočka.
 • Mafia 2 cheaty na ps3.
 • Otazky po nevere.
 • Pečená perníková chaloupka.
 • Mocniny a odmocniny pracovní list.
 • Modní trendy.
 • Kdy jsou velikonoce 2017.
 • Saloos odličovací olej 250 ml.
 • Tetovací jehly 1rl.
 • Silikon kolem oken.
 • Metallica holier than thou.
 • Legendy se vrací 2018.
 • Prý jsem tlustá.
 • Pyrenejský horský pes recenze.
 • Rozmístění reproduktorů domácího kina.
 • Svatební salony praha recenze.
 • Kurz portrétní fotografie.