Home

Jednotky hmotnosti test

Převody jednotek 9

Hmotnost převody jednotek-test

 1. test pro žáky a studenty z jednotek hmotnosti a jejich převodu tuna, kilogram, gram, miligram atd
 2. JEDNOTKY HMOTNOSTI. Doplň nebo převeď na dané jednotky hmotnosti. V zápisu čísel ODDĚLUJ MEZERAMI STOVKY A TISÍCE. Když budeš mít vše vyplněno, stiskni tlačítko KONTROLA. 3kg=3 000: 4t 30kg= kg: 7 800g= kg g: 17t=17 000: 20kg 70g= g: 524 060kg= t kg: 87 000g=87: 5kg 120g= g: 340 007g= kg g: 12 000kg=12: 60t 200kg= kg
 3. Jednotky hmotnosti - Procvičování jednotek hmotnosti na nejoblíbenějším výukovém webu: převody jednotek, příklady z běžného života. Pestrá cvičení: psaní odpovědi, výběr možností, hry. Rozsáhlá sbírka příkladů

JEDNOTKY HMOTNOSTI - Luštěnk

Jednotky hmotnosti - Procvičování online - Umíme matik

Co platí pro jednotky hmotnosti kilogram: 1 kg = 100 dag = 1000 g = 1 000 000 mg = 1 000 000 000 g dekagram: 1 dag = 0,01 kg gram: 1 g = 0,01 dag = 0,001 kg miligram: 1mg = 0,001 g = 0,000 001 kg mikrogram: 1 g = 0,001 mg = 0,000 001 g = 0,000 000 001 kg metrický cent: 1 q = 100 kg = 100 000 Hmotnost roztoku se značí \( m_{⊙} \), a vypočítá se jako součet hmotnosti rozpuštěné látky A (např. NaCl - chlorid sodný, kuchyňská sůl) a hmotnosti rozpouštědla (rozpouštědlo může být např. voda). Hmotnostní zlomek je bezrozměrná veličina (je bez jednotky), a nabývá hodnot od 0 do 1 Další často používané jednotky jsou odvozeny od gramu pomocí standardních předpon (mili, deka, kilo). Místo megagram (milión gramů, tisíc kilogramů) se používá název tuna. Další jednotky hmotnosti jsou například karát (200 mg), unce (28,4 g) nebo libra (0,45 kg, 16 uncí) Převody jednotek - jednotky hmotnosti: Porovnávání - level 2: 18: 4: Matematika: Převody jednotek - jednotky hmotnosti: Porovnávání - level 2: 19: 4: Matematika: Převody jednotek - jednotky hmotnosti: Porovnávání - level 2: 20: Zobrazena cvičení 1-60 (16 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úko Postupně se naučíme, jak převádět jednotky: délky, hmotnosti, obsahu,objemu. Při převádění jednotek postupujeme vždy tímto způsobem: Najdeme desetinnou čárku; Určíme o kolik míst desetinnou čárku posuneme; Rozhodneme, zda převádíme z jednotky větší na menší > posunujeme vpravo, nebo z jednotky menší na větší < a posunujeme desetinnou čárku vlevo

Jednotky hmotnosti a objemu - Matematika — testi

Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na www.matyskova-matematika.cz Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Matýskova. Jednotky, délky, hmotnosti Jednotky, délky, hmotnosti Reklama. Převody jednotek délky: procvičování převodů jednotek délky: Převody jednotek hmotnosti: procvičování převodů jednotek hmotnosti: Převody jednotek hmotnosti: kombinované převody jednotek hmotnosti. Přepočítej si kvalitní příklady na Převody jednotek hmotnosti. Gramy i kilogramy, tuna i metrický cent a jejich vzájemné převody procvičuj na Priklady.com Převody jednotek hmotnosti - t, kg: výběr jednotek: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Při zapisování čísel ODDĚLUJ MEZERAMI ŘÁDY STOVEK A TISÍCŮ, jinak bude příklad označen jako chybný

Seznam cvičen

7. Mezinárodně dohodnutou jednotkou hmotnosti je: a) gram b) tuna c) kilogram d) miligram e) dekagram 8. Hmotnost knihy byla určena sadou závaží: 200 g, 20 g, 10 g, 2 g, 500 mg, 10 mg. Jakou hmotnost má kniha v gramech? 9. Na miskách rovnoramenných vah jsou dvě tělesa A a B. Které těleso má větší hmotnost? 10 Nečo o veličine hmotnosť. Hmotnosť je vlastnosť resp. miera vlastnosti všetkých objektov látkovej povahy aj fyzikálnych polí­ (gravitačné, elektromagnetické atď. polia) prejavujúca sa jednak v tom, že kladú odpor voči zmenám svojho pohybového stavu (teda v zotrvačnosti) a jednak v tom, že sa seba vzájomne pôsobia (teda v gravitácii) Převody jednotek hmotnosti. Kalkulačka převádí metrické, britské, americké a trojské jednotky hmotnosti. Kalkulačka Zadejte hmotnost a zvolte jednotky

Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka. Převody jednotek obsahu, objemu a hmotnosti.:Druhy hranolů.:Objem a povrch trojbokého hranolu.:Objem a povrch trojbokého hranolu - příklady.:Objem a povrch čtyřbokého hranolu s čtvercovou podstavou.:Objem a povrch čtyřbokého hranolu s čtvercovou podstavou - příklady.:Objem a povrch čtyřbokého hranolu s obdélník. podstavou. Vypracovala: Mgr. Ingrid Uhrovčíková (Deklination des bestimmten Artikels) V nemčine platí, že: každé podstatné meno píšeme veľkým začiatočným písmenom (der Vater, die Mutter, die Slowakei, ein Mann, einem Kind, das Auto,). pri každom podstatnom mene stojí čle Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA - vyberte správnou odpověď

Hmotnost - převody jednotek Jednotky

Fyzikální veličina hmotnost má značku m.. Základní jednotkou hmotnosti je kilogram (kg), ten je definován jako hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, který je uložen v Mezinárodním úřadě vah a měr. Kilogram vznikl ve stejné době jako metr, měl být definován jako hmotnost 1dm³ vody o největší hustotě hmotnost, jednotky hmotnosti, měřidla hmotnosti, popis rovnoramenných vah, postup při měření hmotnosti. C. Literatura: Fyzika pro 6. ročník základní školy, Prometheus, Praha 2001 E. Test naostro. Po kliknutí se dostanete na stránku ostrého testu, jehož výsledek bude odeslán mailem vyučujícímu

on-line IQ test Test fyzika Jednotky hmotnosti 1. Značka hmotnosti je: a) h b) m c) kg d) g 2. Základní jednotka hmotnosti je: a) 1 kg b) 1 g c) 1 t d) 1 mg 3 Index tělesné hmotnosti, obvykle označovaný zkratkou BMI (z anglického body mass index) je číslo používané jako měřítko obezity, umožňující statistické porovnávání lidí s různou výškou. Index se spočítá vydělením hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho výšky

Přeměny jednotek hmotnosti v slovních úlohách. V krabici V krabici o celkové hmotnosti 1,24kg je 80 šroubu. Jaka je hmotnost jednoho šroubu, váži prázdna krabice 400g. Hmotnost šroubu počitej v gramech; Podkova Vypočítej objem zlaté podkovy, která ma hmotnost 750g. Cu drá Převod jednotek hmotnosti - test 2 (108_F7_multi) Převody jednotek času (05_F7_multi) Převody jednotek času 2 (45_F7_multi) Čas - příklady 3 (46_F7_multi) Problémy hloupějších žáků při sčítání času: Převod jednotek délky - test na doplňování 1 (34_F7_mutli Anotace: Pracovní list pro 6. ročník. Převody jednotek délky a hmotnosti. Autor: Kamila Mužíková (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku další materiály k tomuto očekávanému.

Quizlet is a lightning fast way to learn vocabulary Jednotky krychlové pro objem pevných látek a těles (m 3, mm 3 ) a jednotky, které určují objem tekutin - Duté jednotky (decilitr, litr, hektolitr). Krychlové jednotky Základní jednotkou je metr krychlový m 3 , který si představte jako objem krychle (kostky), která má hranu dlouhou 1 m Veličina Označení Základní jednotka Proč? Délka: l: m: longitud z řeckého: μέτρον (métrov) Dráha: s: m: Čas: t: s: tempus, time lat. secundus. Jedná se o multisplitovou nástěnnou klimatizaci - k jedné vnější jednotce patří tři vnitřní jednotky, každá do prostor o ploše 32 m 2. Uplatní se tak nejen ve větší domácnosti, ale třeba ve firemních kancelářích. Využívá chladivo R32. Její design je nenápadný a při nízké hmotnosti se s jednotkami dobře.

Jednotky hmotnosti Jednotky obsahu MAT - 6.ročník. Desatinné čísla. Číselná os a zápis DČ Porovnávanie DČ Zaokrúhľovanie DČ Sčítanie a odčítanie DČ Násobenie a delenie DČ Poradie počtových operácií Slovné úlohy Premena jednotiek Matematické hry s DČ. Hustota - príklady (na výpočet hustoty, objemu a hmotnosti) Hustota - opakovanie . Poznámky - výber: 7. ročník. Teplota - stupnice, meranie (prevzaté) Test - skupenské premeny / zjednodušená verzia. Teplota - zmena teploty Fyzikálne veličiny a ich základné jednotky . Poznámky - výber: Magnetizmus a elektrostatika.

online test pro ZŠ Čti pozorně jednotky a zapiš výsledky. 7 m 2 = dm 2; 350 m 2 = dm 2; 23 dm 2 = cm 2; 4 m 2 = cm 2; 6 dm 2 2 cm 2 = cm 2; 6 cm 2 = mm 2; 3 dm 2 = mm 2; 2 m 2 = mm 2; 7 ha = m 2; 50000 m 2 = h Ve které z uvedených možností jsou hodnoty $0,001\; m^{2} , \;50\; mm^{2} ,\; 0,07\; cm^{2}$ správně uspořádané od nejmenší po největší Jednotky hmotnosti. Převody. Písemné násobení. Písemné dělení. Skládání obrázku. Řetězce. Násobení a dělení mimo obor. Pamětné násobení v oboru do 1 000 000 . Rovnice - sčítání a odčítání do milionu. Vzájemná poloha přímek. Logické slovní úlohy. Úlohy z geometrie, Test z geometrie. Test z matematiky pro 4. Jednotky převádíme posunutím desetinné čárky ve směru znaménka nerovnosti. kg > g, význam předpony kilo je 10 3, čárku tedy posouváme vpravo o tři místa: 1,1 kg = 1100 g; mm < m, význam předpony m ili je 10-3, čárku tedy posouváme vlevo o tři místa: 1 mm = 0,001 m; Pokud je jednotka vyššího řádu (dm 3, m 2), význam předpony se násobí Online premena jednotiek hmotnosti vo vašom telefóne, tablete aj počítači

Převody jednotek on-line - zsvltava

Jednotky obsahu premena jednotiek obsahu (exe) Jednotky objemu premena - kubické jednotky (html) premena - liter, hl, cl, dl, ml (html) porovnávanie jednotiek objemu (mix) (html) premena jednotiek objemu I. (mix) (html) premena jednotiek objemu II. (mix) (html) premena jednotiek objemu (exe) Jednotky hmotnosti premena jednotiek hmotnosti (html Jednotky hmotnosti (kg a g) 5 kg 70 g = ? g 3000 g = ? kg. Jednotky hmotnosti 1 g (gram) = 1000 mg (miligram) 1 dkg (dekagram) =10 g 1 kg (kilogram)= 1000 g= 100 dkg 1 t (tona) = 100 kg. Spustit test O nás. Eductify bylo založeno v roce 2017. Naším cílem je zjednodušit vzdělávání prostřednictvím nejmodernějších technologíí Např. 7m 3 = 7000dm 3 (z metrů krychlových na decimetry krychlové jdeme přes jednu šipku vlevo, tedy 7.1000=7000). 20 000cm 3 = 0,02m 3 (z centimetrů krychlových na metry krychlové jdeme přes dvě šipky vpravo, tedy 20 000:1000:1000=20 000:1 000 000=0,02 Základní jednotky hmotnosti. splněno - % Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 5 min . Tuna a metrický cent -% Metrický cent Dekagram a gram -% Gram a miligram -% Spustit test. Podrobnosti o látce. Celkové hodnocení (0 hodnotící) 0%. Tvé hodnocení (nehodnoceno) Pro hodnocení musíte být přihlášen(a) Autor videa. 7. třída - Síly a jejich vlastnosti Příklad 2: Vypočítej sílu, kterou jsou přitahována tělesa k Zemi: žehlička o hmotnosti 0,6 kg, auto o hmotsnoti 1 200 kg, ocelový nosník o hmotnosti 1,4 t. Řešení: Žehlička m = 0,6 kg g= 10 N/k

Jednotky SI - základní, odvozené a vedlejší jednotky SI (metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela). Jednotky SI. Úvod > Převody > Měrné systémy > Jednotky SI Základní jednotky SI soustavy. Kilogram se rovná hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu (3. GGPM, 1901) Také jsou potřeba, protože při celkových rozměrech jednotky 192x148x186 mm a hlavně nezanedbatelné hmotnosti 1,45 kg musí již snést dostatečné zatížení. Mimochodem větší hmotnost dokazuje masivní provedení skříně. Základní parametry jednotky Sartorius X3 / PR5410

Hmotnostní zlomek - řešené příklady, teorie, online test

Převody jednotek hmotnosti dagPremena jednotiek dĺžky | datakabinet

Jednotky - Procvičování online - Umíme matik

Nový test 18.11.2009. Jaká je základní jednotka délky? Uvedené jednotky délky seřaďte od nejmenší po největší: dm, cm, mm, m, km: Jak ze zápisu poznáme přesnost měření délky tělesa? Vyjádřete v metrech: 55 cm; Vyjádřete v metrech: 16 d Jednotky délky v praxi -% Základní škola - Převody jednotek . Převody jednotek hmotnosti -% Základní škola - Převody jednotek . Řešené příklady. Zatím nejsou řešené příklady Testy splněno na -% Základní jednotky délky. splněno - % Spustit test. Podrobnosti o látce. Celkové hodnocení (5 hodnotící) 100% TEST - Jednotky délky. TEST - Převody jednotek. HMOTNOST. Základní jednotkou hmotnosti je jeden kilogram (1 kg). K měření hmotnosti používáme různé druhy vah. TEST - Jednotky hmotnosti. TEST - HMOTNOST. TEPLOTA. Základní jednotkou teploty je jeden stupeň Celsia (1°C). Teplotu měříme přístroji - teploměry Těleso o hmotnosti 2 kg klade odpor dvakrát větší při stejné snaze ním pohnout než 1 kg těleso. Je to i jedna ze základních fyzikálních veličin SI. Základní jednotkou hmotnosti je kilogram - ne gram. Další jednotky jsou tuna, gram, miligram. Počet nalezených příkladů: 56 Fyzika jinak, je jiná učebnice fyziky. Je to učebnice kombinující myšlenkové mapy, online materiály a co nejjednodušší výklad

Převody jednotek skolaposkole

formou zÁbavnÉ prezentace si mŮŽete zopakovat jednotky hmotnosti. jednÁ se o uČivo 4. - 5. tŘÍdy. kliknite na rÁmeČek. svÉ vĚdomosti si mŮŽete vyzkouŠet takÉ na tomto webu. kliknite na obrÁzek Prevody jednotiek hmotnosti. Vypocet.sk, vypočítame všetko čo je možné vypočítať, informácie uvedené na tejto lokalite sú len informatívne a bez záru Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém Premena jednotiek hmotnosti. Premeň na príslušné jednotky. PaedDr. Katarína Poláčiková. tabulka jednotek hmotnosti • tabulka pro prevod jednotek hmotnosti • tabulka hmotnosti • hmotnosti tabulka • tabulka prevody jednotek • cesk a svetova literatura nezkusil • etericky olej eukalyptus 20ml • test na slovni druhy • intimni spreje pro muze • babolat pure aero roland garros 2019 3

Test MAT-038 Premena jednotiek dĺžky | datakabinet

BMI (z anglického Body Mass Index) je index, který se používá pro klasifikaci podváhy, nadváhy či různé stupně obezity. Vzorec pro výpočet BMI je velice jednoduchý: BMI = tělesná váha(kg) / tělesná výška2 (m) např. člověk s váhou 80 kg a výškou 183 cm si BMI vypočítá podle uvedeného vzorce takto: BMI = 80 / 1,832 = 23,8 Test - převody jednotek (délkové jednotky cm, m, km) Na deseti příkladech si procvičíte převody délkových jednotek. 1. příklad: 10 m = ? cm. 100 1000 10000. 2. příklad: 268,5 m = ? km. 0,2685 km 26,85 km 2685 km. 3. příklad: 5 cm = ? dm. 50 dm 5 0,5

Video: Základní převody jednotek hmotnosti, Mat

Jednotky, délky, hmotnosti

Násobné a dílčí jednotky - mili mikro nano kilo mega tera atd Osobní váha slouží k měření tělesné hmotnosti a je oblíbeným pomocníkem při hubnutí. Při jejím výběru je třeba mít na paměti, že novodobé modely osobních vah neměří jen kila, ale můžete od nich očekávat kontrolu zdravého životního stylu.Měří metabolický věk, procenta svalové hmoty, vody a tuku v těle nebo index tělesné hmotnosti TEST - FYZIKA. hmotnost. Jakou značku má fyzikální veličina hmotnost? l V m Základní jednotkou hmotnosti je: gram metr kilogram Které měřidlo se používá k měření hmotnosti? odměrka váhy posuvné měřítko Sada závaží obsahuje tato závaží Jednotky délky, hmotnosti a obsahu - test Mgr. Milena Dusová listopad 2011 Matematika - 6.ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 A Jednotky hmotnosti. Zadání: Vypočítej. 4 t + 2000 kg + 3 t = kg 8 t + 30 kg + 5000 g = kg 6000 kg + 15000 g = kg 3000 g + 7 kg +3 t = kg 8000 g + 15 kg + 3000 g = kg. Zkontrolovat Ukázat chyby Zkusit znovu. Vyhodnocení: Počet správných odpovědí.

Převody jednotek délky ve zlomcíchTEST - Vážní jednotka Sartorius MIDRICS 2 s analog

Jednotky: F g - gravitační síla (N) m - hmotnost (kg) g - gravitační konstanta 10 N/kg F g g m.g. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY: 1. Jak velkou gravitaní silou je k Zemi přitahováno těleso o hmotnosti 1200 g? Gravitaþní konstanta je 10 N/kg. m = 1200 g = 1,2 kg g = 10 N/kg F g = ? (N) F g = m . g F Jednotky délky a jejich značky - jednoduché; Převody jednotek délky; Převeď jednotky délky; Tom a Jerry - jednotky délky (5 cvičení) Čas. Převody jednotek času; Hmot nost. Slož správné dvojice - jednotky hmotnosti; Teplota. Odhaduj teplot F - Příprava na 2. zápočtový test z fyziky 1 P = W/t P = F.s/t P = m. g . s/t P = 1000 . 9,81 . 27/180 P = 1 471,5 W = 1,5 kW (přibližně) Výkon jeřábu je přibližně 1,5 kW. Příklad 2: Žák vzepřel činku o hmotnosti 30 kg do výše 1,8 m za 1,0 s. Určete jeho výkon. Pohyb činky považujte za rovnoměrný. Řešení: m = 30. Prepočítaj si kvalitné príklady na Premeny jednotiek hmotnosti. Gramy aj kilogramy, tona aj metrický cent a ich vzájomné premeny precvičuj na Priklady.com

Jednotky času - pracovní list: Word: Opakování fyzikálních veličin - test: Word: Měření času a tepové frekvence: Word: Značky a jednotky fyzikálních veličin: Word: Síla a její znázornění: Word: Zábavná křížovka na znalosti fyzikálních veličin: Word: Síla, tíhy tělesa - pracovní list: Word: Síla, tíhy tělesa. Víme, že krychle mají stejný objem. Velikost tlakové síly na vodorovnou podložku závisí na tíze krychle. Tíha tělesa je přímo úměrná hmotnosti tělesa; G = m · g Protože krychle mají stejný objem, závisí hmotnost tělesa jen na hustotě látky, ze které je krychle zhotovena; m = ρ · V, kde m je hmotnost, ρ hustota, V objem. . Čím větší hustotu má látka, tím. Měření hmotnosti Hmotnost (lidově váha) je fyzikální veličina. Hmotnost značíme písmenem m (z angl. mass). Základní jednotkou hmotnosti je kilogram (kg). Kilogram je hmotnost 1 dm3 (1 l) vody. Jednotky hmotnosti a jejich použití: tuna (t) - náklad na vozidlech, kámen, písek metrický cent (q) - uhlí, obilí, brambor Matematika - Jednotky SI - Převod jednotek hmotnosti 1 . start . Jednoduché pexeso na základní jednotky hmotnosti a jejich převod. Spoj vždy 2 údaje, které znamenají stejnou hmotnost. Tvé nejlepší časy: Zkusit znovu Gratuluji, tvůj čas je: Tvé nejlepší časy:.

Priklady.com - Sbírka úloh: Převody jednotek hmotnosti

MATEMATIKA 5. ročník ZŠ praktické Pracovní sešit Škola pro život CZ.1.07/1.2.19/02.0007 Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 1 Pomocí stránek jednotky.elchron.cz můžete snadno převádět existující jednotky (měrné jednotky) mezi sebou. Vzájemné převody jednotek pro vás již nikdy nebudou znamenat jakýkoliv problém. Tyto stránky slouží především ke vzdělávacím a studijním účelům a nabízejí automatizovaný přepočet jednotek

geometrie

Jednotky hmotnosti

Názov testu: Premena jednotiek dĺžky a hmotnosti. Prepočítaj si kvalitné príklady na Premeny jednotiek fyzikálnych veličín. Jednotky hustoty, energie, práce, sily, tlaku aj tepla nájdeš na Priklady. Prepočítaj si kvalitné príklady na Premeny jednotiek času Jakou hmotnost má těleso zavěšené na siloměru, který ukazuje 15 N. 1,5 kg ? 0,15 kg ? 15 kg ? 150 kg; Která jednotka nepatří mezi jednotky hmotnosti VII. cvičný test - jednotky času. jednotky času. Ideální termín odevzdání je 8. 5. 2020. Můžete posílat průběžně na školní mail milena.hromadkova@zsbartosovice.cz. VIII. cvičný test - jednotky hmotnosti. jednotky hmotnosti. Ideální termín odevzdání je 14. 5. 2020. Můžete posílat průběžně na školní mail. Jednotky hmotnosti ( g, kg ) 1 52 6-9 tabulky Jednotky objemu ( l, hl ) 1 56 fólie-přehl. Jednotky času ( s, min, hod ) 2 58 11-12 Aritmetika hrou 63 . Prověrky a testy 90 Sebehodnocení žáka 96 Seznam použité literatury ARITMETIKA 2 ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Počítání do 10 000.

Osobni digitalni vaha do 180 kg | SlevistePřevody jednotek kubíkZŠ Kunratice | 30

Riešené príklady na výpočet hustoty, objemu a hmotnosti. Jednotky hmotnosti Jednotky obsahu MAT - 6.ročník. Desatinné čísla. Číselná os a zápis DČ TESTOVANIE 9 - e-test 2015 300 testov na prípravu na Testovanie 9 . Príprava na testovanie 9 - 11. týden - Převádíme jednotky. Olympijské kruhy Počítáme s výsledky českých olympioniků na ZOH 2010. Milionář Formou zábavné prezentace si můžete zopakovat jednotky hmotnosti. Převody jednotek on-line Interaktivní cvičení jsou zaměřena na procvičení převodů jednotek délky, hmotnosti a času Premeň jednotky dĺžky. Potom stlač Kontrola. 4 km = m 600 mm = dm 5 m = cm 3 cm = mm 7 000 cm = m 4 000 m = km 6 m = dm 2 m = mm 9 000 mm = m 8 dm = cm 400 dm = m 50 m = cm 3 000 mm = dm 7 000 cm = dm 4 km = m 5 dm 4 mm = m jednotky hmotnosti. kilogram. matematika. prezentace. převody jednotek hmotnosti. slovní úlohy. veličina hmotnost. video. vztahy mezi jednotkami hmotnos. Zobrazit dokumenty autora. Opakování učiva 5. ročníku - test. Cvičné testy (na doma) Povrchy a objemy těles.. Značka jednotky Charakteristika jednotky; dĺžka: l: meter: m: Meter je dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299792458 sekundy (podľa 17. CGPM, 1983). hmotnosť: m: kilogram: kg: Kilogram sa rovná hmotnosti medzinárodného prototypu kilogramu (platino - irí­diový valec), ktorý je umiestnený v Medzinárodnom úrade pre. Jednotky hmotnosti - Procvičování jednotek hmotnosti na nejoblíbenějším výukovém webu: převody jednotek, příklady z běžného života. Pestrá cvičení: psaní odpovědi, výběr možností, hry Anotace: Žáci se naučí jednotky hmotnosti a jejich převody. test Jednotky hmotnosti a objemu (Matematika). Autor: Katilutka.

 • Nové motorové jachty na prodej.
 • Starý pes umírá.
 • Králík divoký chov.
 • Volejbalový míč gala pro line.
 • Jak napsat žádost o opatrovnictví.
 • Projektová dokumentace roubenky.
 • Pearl harbor stream.
 • Bramac max cena.
 • Přestavba ford transit.
 • Spalničky příznaky.
 • Bojovnice ancistrus.
 • Tscherne iii.
 • Endokrinologický ústav nové město.
 • Warcraft of blood and honor cz.
 • Rohovka.
 • Fc turin stadion.
 • Zásnubní prsten s briliantem.
 • Martin pohl csfd.
 • Montaz parapetu cena.
 • Prodám postel ikea.
 • Fisker karma wiki.
 • Rakouska helma m1.
 • Kůň cinknul zlatou podkovou noty.
 • Somálsko historie.
 • Povolená kůže na pažích.
 • Gladiator hry.
 • M16 a1.
 • Kali dnes.
 • Plážové sandály.
 • E55 dálnice.
 • Revell airbrush.
 • Wettercom.
 • Pánské diamantové prsteny.
 • Měsíční plánovací kalendář 2018.
 • Vykazování zdravotních výkonů pro pojišťovnu.
 • Oktanové číslo verva 100.
 • Květen 2017.
 • Filtrační konvice tescoma.
 • Alice walton.
 • Jak kontaktovat mimozemšťany.
 • Kb smartpay recenze.