Home

Česká literatura 20. a 21. století autoři

V průběhu celého 19. století procházela česká literatura bouřlivým vývojem. Ovšem až v 90. letech se podařilo mladým autorům, volně spojeným podpisem Manifestu české moderny (1895), vymanit uměleckou tvorbu z podřízenosti společenským funkcím a politice staročeské a mladočeské strany.Ostře se vymezili proti starším generacím (především lumírovcům), s. Významní čeští spisovatelé 20. století . Franz Kafka (1883-1924) Je bezesporu nejznámějším představitelem pražské německé literatury a jeho dílo si získalo světovou proslulost. Franz Kafka se narodil v Praze, vystudoval práva a celý život pracoval jako úředník. Za své životní poslání však považoval psaní

Anotace: Česká literatura 2. pol. 20. st. - poč. 21. st. - Skupina 42 - autoři a jejich tvorba, ověřeno na přiřazování, znalosti děl a pojmů Typ souboru: notebook. Název: Česká literatura - skupiny kolem čas. Květen a čas. Host do domu. Autor: Mgr. Petr Kollárik Anotace: Skupiny kolem čas. Květen a čas. Host do. Česká literatura první poloviny 20. století. Období první světové války Vznik Československa Od 20. let vznik komunistické strany - proletářská poezie Avantgarda - sdružení Devětsil (1920), původně program proletářských básníků Poetismus - sborník Devětsil, časopis Pásmo, měsíčník ReD (Revue Devětsilu Vybraní autoři české prózy 60. - 80. let 20. století - Ota Pavel, Bohumil Hrabal a další 7. Česká próza 20. A 21. století AUTOR DÍLO 176. Viktor Dyk Krysař 177. Ivan Olbracht Nikolaj Šuhaj loupežník 178. Karel Čapek Anglické listy 179. Karel Čapek Krakatit 180. Karel Čapek Povídky z jedné a druhé kapsy 181. Karel Čapek Válka s mloky 182. Karel Čapek Noetická trilogie: Hordubal, Povětroň, Obyčejný život 183

Světová literatura 20 a 21. století min. 4 literární díla: Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl: Seznam děl (školní rok 2020/21) 1. Světová a česká literatura do konce 18. století. 14) Světová a česká literatura na přelomu 19. a 20. století - nastává krize měšťanské společ- nosti - roste obava z budoucnosti, zvyšuje se revoluč- nost dělnického hnutí až k anarchismu - šíří se nálady katastrofismu a pesimismu - nastává boj mezi velmocem Česká literatura 20. a 21. století (minimálně 5 děl) Bezruč Petr Slezské písně (P) Čapek Karel Bílá nemoc (D) Matka (D) R.U.R. (D) Válka s mloky Dyk Viktor Krysař Fuks Ladislav Spalovač mrtvol Havlíček Jaroslav Petrolejové lampy Hartl Patrik Prvok, Šampón, Tečka a Karel Hrabal Bohumil Obsluhoval jsem anglického král Výuka od 14. 10. 2020. 13. 10. 2020. Dle Usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se od středy 14 Studijní materiál Česká literatura na přelomu 19. a 20. století už se na Tebe teší v rubrice Literární období, Literatura. Nenech ho čekat dlouho :-)

Česká literatura v letech 1900-1945 - Wikipedi

 1. Česká literatura 2. poloviny 20. století. Doporučit a sdílet | Tisk. -komunističtí autoři: obyčejný člověk svou usilovnou prací mění dějiny (velké činy malých lidí)-téma neúcty k člověku (dnes jako statistické jednotky. 2) Boj proti nacismu. 3) Boj proti komunismu
 2. 21. Světová literatura 2. poloviny 20. století Charakteristika - v 50. letech se začínají vytvářet nové směry a tendence v literatuře - píší se hlavně povídky, romány a novely - tendence směřují k fikci nebo k dokumentu Existencionalismus - literární a filozofický směr po válce - existence = bytí nebo jsoucn
 3. Česká literatura - pokud se tehdy v době kolem poloviny 17. století vůbec rozvíjí - ţije na cizí půdě v emigraci (Respublica Bohema (O stát þeském) PAVEL STRÁNSKÝ, stejně jako PAVEL SKÁLA ZE ZHOE obsáhlý spis Historie církevní). Největší postavou české literatury 17. století je JAN AMOS KOMENSKÝ (1592-1670)
 4. . 5 literárních děl) Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně 2 díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízenýc
 5. ČESKÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ 4 2. Spisovatelé demokratického proudu Spojuje je aktivní žurnalistická činnost v Lidových novinách. Eduard Bass (1888-1946) Vlastním jménem Eduard Schmidt. Byl vynikající novinář a humorista. Nadchly ho kabarety, pro které napsal řadu kabaretních textů. Roku 1910 se stal.

EU2009.cz - Významní čeští spisovatelé 20. století

 1. Jméno: Česká próza 2. poloviny 20. století (1945-1989) Přidal(a): Hana Jakubcová Období 1945 - 1968. Společenská a kulturní situace - květen 1945 - osvobození a konec války - únor 1948 potom určil vývoj české společnosti na dalších 40. let - probíhaly politické procesy a bylo zakázáno vydávání mnohých novin a časopisů, v literatuře se objevuje tzv
 2. Moderní umělecké směry na začátku 20.st. Od poč. 20.st., zejména pak pod vlivem 1.sv. války, říjnové revoluce v Rusku a následného rozvoje levicového hnutí, vznikají moderní umělecké směry (např. futurismus, expresionismus, kubismus, dadaismus, funkcionalismus, konstruktivismus a jiné). FUTURISMUS - vznikl už před 1.sv.válkou v Itálii; jeho program destrukce.
 3. OBRAZ VÁLKY Literatura faktu - různé paměti, deníky, autentické zážitky (Cherchyl) Cherchyl - 2.světová válka George Patton - válka mýma očima díla beletrická Styron - Sophina volba - život polské emigrantky trvale ovlivněny vzpomínkami na koncentrační tábor v Osvětimi. Hrdinka je nucena volit, které ze dvou dětí pošle do plynové komory

Literatura 20. a 21. století - Obchodní akademie a VOŠ ..

Česká literatura první poloviny 20

Česká literatura po Bílé hoře byla zásadně poznamenána nucenou rekatolizací. Skutečnost, že nekatoličtí kněží, učitelé a měšťané, odkud pocházela většina předbělohorské české inteligence, často dali přednost emigraci před konverzí na katolictví, ovlivnila českou kulturu na více než 250 let » Oficiální česká literatura v 50. až 80. letech 20. století Český jazyk - Oficiální česká literatura v 50. až 80. letech 20. století Autor: Jiří Pravd - 18. století . B A R O K O. 1.pol.16.stol. - 2.pol.18.stol. Válečné konflikty (Třicetiletá válka - katolíci X protestanti, římsko-německá říše.Válka byla zahájena 1618 a ukončena v roce 1648 tzv. Vestfálským mírem V souladu s RVP Světová literatura 2.poloviny 20.století Česká literatura v letech 1945-1948 Česká poezie v období 1948 - polovina 50.let Česká literatura druhé poloviny 50. a 60. let Česká literatura 70. a 80.let Česká literatura po 1989 Pracovní sešity jsou vhodné k učebnicím, které používáte při vyučování literatury

Menu Úvod; Český jazyk. Světová a česká literatura do konce 19. století; Světová literatura 20. a 21. století; Česká literatura 20. a 21. století Česká literatura po roce 1945. Literatura v letech 1945 - 1968 (obecné informace) Literatura v letech 1968 - 1989 (obecné informace) Česká poezie po roce 1945; Osobnosti české poezie (a další básníci druhé poloviny 20. století) Prozaici po roce 1945 Autoři oficiálně vydávané prózy (přelom 50. a 60. let Český jazyk - Světová literatura 1. pol. 20. století Autor: Jana Švábová. AVANTGARDNÍ PROUDY-avantgarda - předvoj - urč. směr, který prosazuje nové myšlenky, průkopníci přicházejí s něčím novým -unanimismus- unas = jeden, animus = duch → jeden duch, jedna duše- první 2 až 3 desetiletí ve Franci

Vybraní autoři české prózy 60

Petr Vorlík životopis | Databáze knih

Světová literatura 2. poloviny 20. století a 21. století 2.1 Poezie 2. poloviny 20. století a 21. století 2.2 Próza 2. poloviny 20. století a 21. století Lumírovci, tedy autoři sdružující se kolem časopisu Lumír, chtěli především postavit českou literaturu na úroveň literatury evroé. Orientovali se hlavně na románské jazyky, ze kterých také překládali. Na přelomu 19. a 20. století přichází z Francie nový směr, tzv. naturalismus

GVI.cz Školní seznam titulů z české a světové literatury ..

20 literárních děl Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních dě maturitní otázka: Česká literatura na přelomu 19.a 20. století () ČESKÁ LITERATURA - ovlivňována moderními evroými proudy, kritika lumírovců pro napodobován Kategorie: Vše, Starší česká literatura Dílo barokní antiteze s rysy doznívajícího renesančního humanismu, který se projevuje snahou o úplné poznání světa. Text s rysy kritiky a satiry variující v nesčetných podobách protiklady života světského a duchovního Čítanka k přehledu světové literatury 20. století. Vladimír Prokop. měkká vazba Čítanka je nedílnou součástí skript Přehled světové literatury 20. století. Obsahuje stěžejní díla uváděných autorů. Obsahuje časově nenáročné..

KLUSOŇOVÁ, Markéta. Hnutí Právo a literatura koncem 20. a na počátku 21. století.Brno: Masarykova univerzita, 2015. 156 s. Scientia. ISBN 978-80-210-8025-6 Česká literatura - 20.-21. století Světová literatura - 20.-21. století Kniha je zařazena v kategoriích Naučná literatura > Učebnice > Literární výchova Naučná Autoři (256); Jan Drda (256); Ivan Vyskočil (257); Jiří Suchý (258); Pavel Kopta. Kulturní a politický vývoj. revoluční rok 1848: Bachův absolutismus, cenzura - Borovský, Němcová pod policejním dohledem = česká literatura 2. poloviny 19. století; česká literatura nevycházela ve velkém množství → jen díla: Erben - Kytice 1853; Němcová: Babička 1855; Lumír: jediný český, beletristický časopis autoři soustředili kolem almanachů = sborníky.

České katastry od 11

Světová a česká literatura na přelomu 19

Významné Události doby - opakování . NÁZEV: VY_32_INOVACE_10_ČESKÝ_JAZYK_A_LITERATURA. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ a MŠ Osoblaha. AUTOR: Mgr. Jana Kolbeová. TEMA: Česká literatura 2. poloviny 20. století Česká literatura v 50. - 70. Léta 19. století - 50. léta: Bachův absolutismus potlačil výsledky revolučního roku 1848 - dopad na kulturní život, málo česky psané literatury, zaniká většina novin a časopisů (jediný časopis, který vychází, je Lumír), odmlčují se známí spisovatelé (exily, vězení, vyhnanství), umírá Kollár, Čelakovský, Havlíček a Tyl. Studijní materiály k vybraným tématům k předmětu česká literatura druhé poloviny 20. století: Autoři publikující v oficiálních nakladatelstvích - s omezením a s cenzurními zásahy- Bohumil Hrabal Bohumil Hrabal - Kdo jsem Motto: Z kteréhokoli konce o Bohumila Hrabala zavadíš

Obchodní akademie a VOŠ ekonomická Tábor - Obchodní

1 Současná česká literatura Průvodce studiem popsat úskalí, na něž autoři i tenáři narazili na poþátku 90. let 20. století. Literatura Základní studijní literatura pro období 1945-1989: 90. léta 20. století a první desetiletí 21. století. Literární mezníky představují např. sjezdy Svaz Česká literatura - 1. polovina 20. století . 0% Splněno ze Procvičte si své znalosti v této sekci literárních testů zaměřených na 1. polovinu 20. století. Věnujeme se zde jen české literatuře. Kategorie . Česká - do 19. století 9. Česká literatura 62, 2014/6 Téma čísla LITERÁRNÍ VÍCEJAZYČNOST Hostující editor VÁCLAV petrbok . Úvodník. Text ke stažení v pdf-formátu zde. Studie. Jakub Sichálek. Vícejazyčnost literárního života v českých zemích 14. a 15. století. Sedm tematických exkurzů v rámci bohemistik

Světové dějiny I - Jaroslav Pátek | Databáze knih

Kniha: Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století Autor: David Kroča V monografii Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století se literární vědec a pedagog Masarykovy univerzity David Kroča (1973) zabývá obdobím, jež je pro poetiku původní české divadelní hry v mnoha ohledech přelomové NOVÁKOVÁ, Luisa. Česká spirituální literatura v 50. a 60. letech 20. století. In Univerzita Opole. 2014. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS } Základní údaje Česká spirituální literatura v 50. a 60. letech 20. století: Název anglicky: Czech spiritual literature at 1950s and 1960s: Autoři: NOVÁKOVÁ, Luisa (203 Česko.

Česká literatura na přelomu 19

Detektivní romány spadají mezi zábavné čtení, byť v současné době se v příbězích značně přiostřuje. V českém kontextu se tento oblíbený žánr objevil již v první polovině 20. století a ke slovu se dostal především pak v 60. letech, kdy publikovali Václav Erben či Josef Škvorecký 8 1. Starší česká literatura I. - literatura staroslověnská a latinská a počátky staročeské literatury až do přelomu 13. a 14. století. 2. Starší česká literatura II. - rozvoj česky psané literatury v období vlády Lucemburků (do r. 1420). 3. Starší česká literatura III. - předhusitská a husitská literatura mezi lety 1420 - 147 Současná světová a česká literatura 1 #28 001 K. Postmoderní literatura ‐ počátek v 70. letech 20. století ‐ postmoderna = univerzální životní a umělecký postoj, znaky: nové postavení slovesného díla (vztah k mediím, novým informačním systémům), ne negace

Česká literatura 2

Česká literatura 20. a 21. století: min. 5 literárních děl . Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Zvolte 20 děl dle výše uvedených pravidel 12 nejlepších románů 21. století podle BBC jejichž propletenec vztahů a osudů sledujeme od 70. let 20. století až do roku 2020. Bývalý punkrocker Bennie Salazar to v hudební branži dotáhne až na majitele úspěšného hudebního labelu, ale v osobním životě to není žádná sláva. česká literatura 3 IMAGINATIVNÍ ČESKÁ PRÓZA . vliv postupů avantgardy, zvl. moderní poezie (metoda asociace, lyričnost, obraznost) Vladislav Vančura (1891-1942) prozaik, dramatik, scénárista a režisér, 1. předseda Devětsilu, povoláním lékař; za okupace v ilegálním odboji, v době heydrichiády zatčen a popraven. Dílo: a) v 20. letec

Česká literatura 20. a 21. století: min. 5 literárních děl . Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. V Rožnově pod Radhoštěm 4. září 202 Kategorie: Vše, 19. století Kalibův zločin, realistický román Karla Václava Raise z prostředí podkrkonošské vesnice, zachycuje na pozadí střídajících se ročních období mezilidské vztahy a tragický osud hlavní postavy, Vojtěcha Kaliby, který je okolnostmi dohnán až k vraždě

Autoři publikace Poruchy osobnosti v 21. století vydali svou knihu s přesvědčením, že vzrůstající počet pacientů s poruchou osobnosti, jejichž celkový počet v populaci je v rozsahu 7 - 13% a 20 - 30% v medicínské praxi vzrůstá potřeba jednotné terminologie, která by klinickým specialistům umožnila tyto diagnózy včas rozpoznat, vhodně vysvětlit pacientovi a. Česká literatura (2. pol. 19. století) 6187× 47.7: Literatura 1. poloviny 20. století: 263× Autoři a díla Literatura ø 67.4% / 278 × vyzkoušeno; nové testy. TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 2 - 7. řada - poznávačka (Vaše testy) ø 79.5% / 13. Vybíráte ze 20 děl školního seznamu, který bude zveřejněn 30. září 2016 Světová a česká literatura do konce 18. století - min. 2 díla Světová a česká literatura 19. století - min. 3 díla Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 díla Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 děl Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena. V monografii Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století se literární vědec a pedagog Masarykovy univerzity David Kroča (1973) zabývá obdobím, jež je pro poetiku původní české divadelní hry v mnoha ohledech přelomové. Z žánrově rozmanité divadelní tvorby šedesátých let zvolil pro svůj výzkum specifickou linii tzv. problémové dramatiky, v níž. Nejstarší česká literatura; Literatura nejstarší doby; Obraz mládí v literatuře; Česká literatura (od roku 1968 do současnosti) Česká a světová literatura od konce 2.světové války do 60.let 20.století

Huťmistr Rückl - bazar | Databáze knih

20.Česká próza 1. pol. 20. století Stále se uplatňovaly literární směry jako kritický realismus, naturalismus, impresionismus a další. Nebylo možné se vyhnout cenzuře, autoři nesměli psát o tom, o čem chtěli. Roku 1917 vyšel Manifest českých spisovatelů - byl připraven Jaroslavem Kvapile Česká literatura 20. a 21. století. Eduard Bass - Cirkus Humberto Koupit PDF za 10 K. Česká literatura od 20. století Karel Čapek: Bílá nemoc - autoři a obsahy známých literárních děl 3/10. Rozbor divadelní hry Bílá nemoc je uveden směrovým zařazením a stručným životopisem autora. Dukelských hrdinů 21 Praha 7 170 00. info@kampomaturite.cz +420 606 411 115 Česká literatura druhé poloviny 20. století. V letech 1945 - 1948 radost z konce války, osvobození od fašismu Po roce 1948 - likvidace knih, časopisů, pronásledování spisovatelů, procesy, metoda socialistického realismu Od 50. let - vlna budovatelských románů, postupné uvolňování poměr

Česká literatura na přelomu 19. a 20. století • 90. léta (česká moderna) - hlavní požadavek individualismu, nyní snaha překonat individualismus, sblížit lit. s každodenním životem • Vliv nových směrů: o Anarchismus = bezvládí - snaha o absolutní svobodu, odmítání autorit o Antimilitarismus = hnutí odmítající válk 502 ČESKÁ LITERATURA mm 3/2015 AUTOŘI ČÍSLA Michal Jareš (1973) Po vystudování Teorie a dějin dramatických umění a literatury na FF UP v Olomouci nastoupil do ÚČL AV ČR. Věnuje se české a slovenské literatuře 20. a 21. století v celé její šíři. V letech 1999 až 2013 byl redaktorem časopis Úvodní stránka > Blog > Čtenářský deník > Česká literatura 20. a 21.století Česká literatura 20. a 21.století V této rubrice nejsou žádné články

Česká próza 1. pol. 20. století, společenskokritická próza 1. Přehled směrů a zaměření české prózy 1. pol. 20. stol. Pokračování v tradicích realismu -Jirásek, Winter, Nováková, Stašek Pokračování v tradicích naturalismu- K. M. Čapek - Chod, Hermann Pokračování v tradicích impresionismu -Šrámek Reakce na 1. světovou válku -Hašek, Weiner, Weiss. Česká literatura národního obrození. Klasicismus a osvícenství 21. 6. Česká dramatická tvorba v 19. století LITERATURA 19./20.STOLETÍ Válečné konflikty, blížící se 1.světová válka Rozvoj průmyslu, lékařství, nové objevy = kino, telefon,. Světová a česká literatura 19. století. Světová literatura 20. a 21. století. Česká literatura 20. a 21. století. Datum:Podpis žáka: Vyučující (podpis): Author: SPŠE a VOŠ Pardubice Created Date: 09/03/2020 05:49:00 Title: Seznam četby k maturitní zkoušce Last modified by Světová a česká literatura 20. a 21. století (autoři světov literatury jsou podtrženi) František Gellner Po nás ať přijde potopa Arthur Conan Doyle Pes baskervillský George Bernard Shaw Pygmalion Ernest Hemingway Sbohem, armádo! Ernest Hemingway Stařec a moře Erich Maria Remarque Na západní frontě kli Česká literatura 80. a 90. let 20. století..63 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 1 7 9 7 0 1 Literatura

Světová literatura 2

Světová literatura 20. a 21. století (min. 4 literární díla) Česká literatura 20. a 21. století (min. 5 literárních děl) Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama (maximálně dvě díla od jednoho autora). Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola Oddělení 20. století a literatury současné Česká literatura 63, 2015/6 Literatura - technologie - média. Obrys metodologické rozpravy Autoři čísla. Informace pro autory. Adresa: Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1 Telefon: +420 234 612 111 e-mail 21. SVĚTOVÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. NĚMECKY PSANÁ. LITERATURA V ČESKÝCH ZEMÍCH. NĚMECKY PSANÁ ČESKÁ LITERATURA - autoři jsou většinou Židé žijící v Praze - ghetto, němčina jako úřední jazyk => píší německy. FRANZ KAFKA (1883-1924 Čeští spisovatelé z přelomu 19. a 20. století.Edited by Zdeněk Pešat. Literatura 20. a 21. století - Aktuality. Projekty EU peníze středním školám DUMy Český jazyk a literaturaLiteratura 20. a 21. století Český jazyk a literatura - digitální učební materiály Literatura 20. a 21. století - sada. Vladimír Neff - Wikipedie Česká literatura. Charakteristika období Protikomunističtí autoři jsou už od 20. let v emigraci nebo zlikvidováni. Vladimír Majakovský Básník, karikaturista, novinář. Románová historická freska zachycuje osudy studenta a později lékaře, píšícího poezii, v době od počátku 20. století do jeho smrti na počátku.

Cesta Kryštofa Haranta z Polžic a z Bezdružic a na Pecce

Česká literatura 2. poloviny 20. století : 17.1. Základní informace Psychologická próza : 17.4. Drama v letech 1945 -1968 : 17. ČESKÁ LITERATURA 2. POL. 20. STOL. 17.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE vývoj: období 1945-1948: v v románovém debutu Ročník 21 zachytil osudy české mládeže nasazené za 2 . světové. Česká poezie 2. poloviny 20. století. Česká poezie 2. poloviny 20. století. Česká literatura v době okupace. Společenské podmínky - ovlivňují charakter literatury, 15. 3. 1939 - 8. 5 . 1945 - okupace - proti okumantům musel být odpor - lidé se dělí do skupin = kolaboranti - spolupráce s okupac fantasy literatura. harry potter - vŠeobecnÝ pŘehled. harry potter - od jedniČky do Šestky. mŮj test-autoŘi a dÍla - 6. roČnÍk/2. 7. ročník. dalimilova kronika - pravopis i/y. ČeskÁ literatura 1. poloviny 20. stoletÍ. pojmy - pexeso 1. pojmy. 3. Česká literatura 20. a 21. století (žák vybírá minimálně 5 literárních děl) Viktor Dyk Krysař Petr Bezruč Slezské písně Jaroslav Hašek Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Josef Kopta Hlídač č. 47 Jan Werich, Jiří Voskovec Balada z hadrů Franz Kafka Proměna (překlad Zbyněk Sekal, Primus, Praha 1990

Plachetnice z Božkova - Michal Kratochvíl | Databáze knihFilosofie kultury - Tomáš Trnka | Databáze knihFrantišek Ferdinand d´Este - život konopišťských pánů veSvětová politika v letech 1871–1914 (6 svazků) - JosefFreie Richtungen / Volné směry - Roman Prahl | Databáze knih

Naturalismus a česká literatura na přelomu 19. a 20. století Naturalismus se objevil v druhé polovin 19. století (60. - 1 Giovanni Pietro Bellori (1613 -1696), historik um ní. 9 80. léta) ve Francii. Z ní se v 90. letech postupn dostal do Evropy a Ameriky - Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století. Autor: Jan Rataj. Titul je zařazen do žánrů: Populárně naučná › Politika, hospodářství; ISBN: 978-80-87284-4-8-1. EAN: 9780808728481. Objednací kód: NH50851 Po prvním díle přehledu pohádkových, autorských a obrázkových knih následuje druhá část s prozaickými tituly, které již od počátku nového století charakterizují proměny způsobů vyprávění, tematických okruhů a rozšíření věkové hranice čtenářů 22. Literatura v období okupace; 21. Česká meziválečná próza; 20. Autoři Lidových novin, demokratický proud v české literatuře; 19. České drama v 19. století; 18. Česká poezie 1. poloviny 20. století; 17. 1. světová válka v dílech našich i světových autor Světová a česká literatura. 19. století. Světová literatura. 20. a 21. století. Česká literatura. 20. a 21. století. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama. Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora

 • Posilování břicha.
 • Fokusovana razova vlna recenze.
 • Dominantní dítě.
 • Geco akce iqos.
 • Ski hartmanice.
 • Skotská klapouchá chovná stanice.
 • Http m games tiscali cz.
 • Sádrokarton nosnost.
 • Vývoj člověka z opice.
 • Užívání stavby bez kolaudace.
 • Daemon tools v4.
 • Čajové konvičky keramické.
 • Výprodej plakátů.
 • Templářský kříž kniha.
 • Acylpyrin na vlasy.
 • Strukturální porucha pohybového aparátu.
 • Zetabyte.
 • Single man vtip.
 • Ostruha léčba.
 • Proškolení bozp formulář.
 • Waltr 2 keys.
 • Weissee gletscherwelt webcam.
 • Henna z dm složení.
 • Mapa pe – infomapa čr v excelu.
 • Komplimenty.
 • Kokosy na sněhu hlášky.
 • Conor mcgregor trénink.
 • Sharkass osobnosti.
 • Třetí oko indie.
 • Plexisklo.
 • Amenity hotel lipno.
 • Jak dobít kredit přes paušál o2.
 • Jednoduché účesy na ples návod.
 • Síť restaurací lokál.
 • Jak odstranit google účet z mobilu.
 • Cuketové muffiny slané bez mouky.
 • Adiktologie vzorové testy.
 • Čaj slim fit recenze.
 • Plíseň na silikonu v koupelně.
 • Sajrajt sága online zdarma.
 • Siofok zajímavosti.