Home

Slíďák mokřadní

Pardosa amentata (slíďák mokřadní) BioLib

Slíďák mokřadní patří mezi naše nejhojnější pavouky čeledi slíďákovitých. Všechny druhy žijí všude kromě tmavého lesa. Pobíhají a loví výhradně na povrchu půdy. Samice na obrázku nosí kokon upevněný ke snovacím bradavkám, již v červnu je možno spatřit samičky s mláďaty na hřbetě Aleš Jelínek, ZO ČSOP Kněžice. Doporučená citace. Jelínek A., 2017: Pardosa amentata Clerck, 1757 - slíďák mokřadní v Kraji Vysočina. - Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 11. 2020). Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické. České jméno: slíďák mokřadní: Stupeň ohrožení: Není ohrožený: Nálezy: 2633 nálezů, 287 kvadrátů: První nález: 1860, F. Prach, Prach 186

slíďák mokřadní « ← Předchozí. Zpět do složk Slíďák hajní (Pardosa lugubris) Slíďák lesní (Alopecosa taeniata) Slíďák dřevomilný (Acantholycosa lignaria) Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) Slíďák mokřadní (Pardosa amentata) Slíďák lužní (Pardosa prativaga) Literatura. Naši Pavouci - Jan Buchar, Antonín Kůrka, nakladatelství Academi

Pardosa amentata (Clerck, 1757) - slíďák mokřadní. Čeleď: Lycosidae - slíďákovití Status: běžný druh Popis: Délka těla 6-7 mm (hlh. 2,5-3,5 mm). Hlavohruď samic je tmavě hnědá s nevýrazným světlým pruhem. Hlavohruď samců je černá se světlehnědým středovým pruhem, tmavá jsou i makadla Slíďák mokřadní (Pardosa amentata) Získat odkaz; Facebook; Twitter; Pinterest; E-mail; Další aplikace; srpna 11, 2009 Při nedělní procházce se mně podařilo vyfotografovat nádherný kousek. Zahlédl jsem menšího pavouka s malými kuličkami na zádech, jak běží po polní cestě. Při detailnějším pohledu jsem zjistil, že.

Slíďák mokřadní Naturfoto

Slíďakovití foto, Wikipedie info - Fotografie zvířat a fotky přírody - www.Naturfoto.c Podobně jako jiní mokřadní slíďák, umí i tento druh běhat po hladině. S dospělci se můžeme setkat zejména od května do konce srpna. Ohrožení a ochrana: Slíďák potápivý je díky své vazbě na zachovalé mokřadní biotopy zařazen v červeném seznamu pavouků ČR jako druh zranitelný (VU) Stránka Slíďák mokřadní je dostupná v 10 dalších jazycích. Návrat na stránku Slíďák mokřadní. Jazyky. Cebuano; Deutsch; Englis Nové články. Plzák španělský (Arion lusitanicus) Jetel plazivý (Trifolium repens L.) Jetel luční (Trifolium pratense) Lilek černý (Solanum nigrum

V České republice žije pouze slíďák tatarský, který u nás v 50. letech minulého století dosahoval až na střední Moravu. Poté na území ČR vyhynul, ale v současné době se k nám opět od jihu rozšířil. Na Slovensku se vyskytuje stále. Slíďák tatarský si vyhrabává nory v zemi. Proto ho na jižní Moravě potkáte. This page was last edited on 1 July 2018, at 21:54. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Skálovka mokřadní (Gnaphosa nigerrima), foto Rudolf Macek Slíďák rašeliništní ( Pirata uliginosus ) , foto Jørgen Lissner v.n. Hubenov, Rounek [JI] , září 2003, foto Vojtěch Kode

Ahoj všem, kteří zavítali. Menu. HOMEPAG Slíďák mokřadní (Pardosa amentata) - velmi hojný druh Chvostoskoci (Collembola) - blíže neurčení zástupci třídy poměrně hojní na celém sledovaném území Hmyz (Insecta) V BO obecně zaznamenán postupný úbytek i tak zatím nehojných vodních larev hmyzu patrně způsobený vysazením kapra

Czech Arachnological Society - Pardosa amentata (Clerck, 1757) [slíďák mokřadní] Pardosa amentata (Clerck, 1757) [slíďák mokřadní] Genus: Pardosa , Family: Lycosida Slíďák mokřadní (Pardosa amentata) Navigace pro příspěvek. Previous Previous post: Svět bezobratlých. Napsat komentář Zrušit odpověď na koment. Arctosa - slíďák [20] Arctosa perita - slíďák písečný [12] Arctosa leopardus - slíďák levhartí [8] Pardosa - slíďák [50] Pardosa sordidata - slíďák bezpruhý [1] Pardosa amentata - slíďák mokřadní [13] Pardosa prativaga - slíďák lužní [9] Pardosa palustris - slíďák luční [10] Pardosa agrestis - slíďák rolní [5

Hnojivo je klasifikováno jako neškodné pro populace druhů Aleochara bilineata (drabčíci), Pardosa amentata (Slíďák mokřadní) a palustris. Upozornění: Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku Pardosa amentata - slíďák mokřadní [13] Pardosa prativaga - slíďák lužní [9] Pardosa palustris - slíďák luční [10] Pardosa agrestis - slíďák rolní [5] Pardosa lugubris - slíďák hajní [7] Pardosa pullata - slíďák menší [5] Pirata - slíďák [3] Trochosa - slíďák [19] Trochosa robusta - slíďák dutinkový [5

Pardosa amentata (slíďák mokřadní) - Obrázky BioLib

 1. ci, především slíďák mokřadní a slíďák vlhkomilný, v rostlinných zbytcích pak plachetnatka tmavá. Na pobřežní vegetaci, zejména na rákosu, se zdržuje velký zápředník rákosní, strakatě zbarvený křižák plachý a plachetnatka rákosní. Další druh, plachetnatka přízemní, žije skrytě v rákosu blízko země
 2. Slíďák mokřadní (Pardosa amentata) Vážka ploská (Libellula depressa) Šídlo modré (Aeshna cyanea) Obratlovci. Obojživelníci. Skokan hnědý (Rana temporaria) Ropucha zelená (Bufo viridis) Rosnička zelená - též rosnička stromová (Hyla arborea) Plazi. Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara, starším názvem Lacerta vivipara
 3. 2 - zřejmě slíďák z rodu Xerolycosa 3,5 - nějaké skákavky (Evarcha sp. ??) 6 - křižák luční (Mangora acalypha) 7 - křižák podkorní (Nuctenea umbratica) 8 - snovačka Theridion impressum nebo Theriodon sisyphium 9 - asi slíďák mokřadní (Pardosa amentata) 11 - křižák (Araniella sp.) 12 - slíďák (Pirata sp.
 4. Slíďák mokřadní (Pardosa amentata) Tělo je dlouhé 6-7 mm. Samice mají tmavě hnědou hlavohruď s nevýrazným světlým pruhem. Hlavohruď samců je černá se světlehnědým středovým pruhem, makadla tmavá. Zadeček je hnědý s několika tmavšími skvrnami. Nohy jsou hnědé bez výrazného skvrnění

Slíďák lesní • alopecosa taeniata. Slíďák lesostepní • arctosa lutetiana. Slíďák levhartí • arctosa leopardus. Slíďák luční • pardosa palustris. Slíďák lužní • pardosa prativaga. Slíďák malý • pirata latitans. Slíďák menší • pardosa pullata. Slíďák mokřadní • pardosa amentata. Slíďák. Na celém světě žije 46 tisíc druhů pavouků. U nás v České republice jich arachnologové napočítali neuvěřitelných 869. Úplně největší z nich je slíďák tatarský, který se objevoval hlavně v 50. letech na jižní Moravě Na mokřadní louky byl vysázen kosatec sibiřský (Iris sibirica), (Micaria pulicaria), slíďák levhartí (Arctosa leopardus), skálovka domácí (Scotophaeus scutulatus), skálovka černá (Trachyzelotes pedestris) a křižák trpasličí (Hypsosinga pygmaea) Krkonošská rašeliniště jsou známá hojným výskytem glaciálních reliktů, jako jsou třeba rostliny ostružiník moruška nebo rašeliník Lindbergův a ze živočichů například hraboš mokřadní či pavouk slíďák

Pardosa prativaga - slíďák lužní Lycosidae - slíďákovití. Biologie a ekologie: Slíďák lužní se vyskytuje na různých mokřadních biotopech, jako jsou mokřady, mokřadní louky, bahnité břehy rybníků a řek, v olšinách a lužních lesích byl výskyt pouze osmi druhů. Pobíhá tu např. slíďák mokřadní a zjistili jsme tu i výskyt běžného nenáročného druhu, slíďáka drápkatého. Fauna hmyzu je zde reprezentována nejběžnějšími druhy vážek (šidélko brvonohé, větší a páskované, vážka černořitná a rudá), motýlů (babočka paví oko, okáč lučn SLÍĎÁK HAJNÍ (výslunné okraje listnatých lesů, světlé zbarvení) STEPNÍK RUDÝ (teplé oblasti, samec rudý se čtyřmi tečkami na zadečku) SNOVAČKA JEDOVATÁ (jeden z nejjedovatějších pavouků, černá vdova, smrtelně jedovatá, Středomoří, Střední Asie .optilete), perleťovec mokřadní (Proclossiana eunomia), svižník polní (Cicindela campestris), střevlíček vřesovištní (Agonum ericeti), šídlo rašelinné (Aeshna subarctica) nebo slíďák rašelinný (Pardosa.. Izrunas ceļvedis: Uzziniet, kā slíďák Čehu izrunā cilvēki, kam šī ir dzimtā. slíďák tulkojums un audio izruna

Příkladem je měkkýš vrkoč severní, pavouk slíďák ostronohý, obratlovci kos horský s typicky světlou skvrnou na tmavé hrudi, slavík modráček tundrový, kulík hnědý a hraboš mokřadní. Naopak endemitů je velice málo, snad několik taxonů bezobratlých,. Pří průzkumu bylo identifikováno téměř padesát druhů pavouků. Nejvíce zastoupenou skupinou jsou vlhkomilní slíďáci, zejména slíďák mokřadní (Pardosa amentata), slíďák bažinný (Pirata piraticus) a slíďák menší (Pardosa pullata) , Helophora insignis, slíďák Pardosa amentataa křižák Singa nitidula. Dobroměřického rybníka jsou cenným refugiem pro mokřadní společenstvo pavouků, vtéto části Čech jedinečné. Jeho druhová skladba potvrzuje předpoklad, že sledované území v mnoha směrech dosahuje kvalit navrhovaného maloplošného chráněného území Fauna je ovlivňována především nadmořskou výškou, členitostí terénu a klimatickou proměnlivostí pohoří Krkonoš. Velmi hojné jsou glaciální relikty, pozůstatky z doby ledové. Příkladem je měkkýš vrkoč severní, pavouk slíďák ostronohý, obratlovci kos horský s typicky světlou skvrnou na tmavé hrudi, slavík modráček tundrový, kulík hnědý a hraboš mokřadní Mokřadní plochy se střídají s mezofilními a na nejsušších místech se nachází i porosty s koprníkem štětinolistým (Meum athamanticum), (Argiope bruenichi), slíďák (Arctosa stigmosa), perleťovec velký (Mesoacidalia agalia), perleťovec stříbropásek (Arginnis paphia), okáč bojínkový (Malanagria galathea)..

Slíďák mokřadní FOTOVZPOMÍNKY Hana Pokrupov

Slíďák mokřadní. Nedávno jsem přišla o všechny fotky. Odešel disk a s ním i mé výtvory za poslední tři roky. Bohužel jsem si fotky nezálohovala a tak začínám znovu. Slíďáka mokřadního jsem pozorovala u nás v mokřině, ležela jsem zabořená v bahně a cvakala. Moc se mi líbilo jeho ladné přebíhání přes. pavouci pavoukovci galerie pavouků arachnida pavouci na fotografiích arachnida gallery pictures of spinners spinner photograph Na vodních rostlinách žije drobný žahavec nezmar hnědý. Živočichy dna jsou splešťule blátivá, pijavka koňská, rak bahenní, stále vzácnější škeble rybniční. Po hladině se dokáže pohybovat bruslařka obecná, pavouk slíďák mokřadní. V okolí vod nás může obtěžovat komár pisklavý a ovád hovězí obecná, pavouk slíďák mokřadní. V okolí vod nás může obtěžovat komár pisklavý a ovád hovězí. Ve zdejších lesích se vysky- tuje řada zástupců hmyzu. Např. mravenec lesní, lumek veliký, pilořitka velká, mšice korovnice smrková (ta způso- buje vznik drobných hálek na větvičkách smrku). Z brouk 180. slíďák mokřadní (Svatoň) 18.6. Pa 3samci+7samic Pardosa amentata 1996 181. pačmelák.. 13.50 24.8. lok. 3 Pve loukapředhrází Psithyrus vestalis 16.35 2004 obl.-zataž.20ºC 182. kuklice babočková 14.26 10.10

.Slíďák bažinný Slíďák dutinkový Slíďák hajní Slíďák mokřadní Slíďák narbonský Slíďák tlustonohý Slíďák Waglerův Snovačka Snovačka jedovatá Snovačka oválná Stepník Stepník - samice.. . Slíďák tatarský si vyhrabává nory v zemi. Proto ho na jižní Moravě potkáte třeba i na zahrádkách, kde může svou velikostí docela vylekat. Více se o tomto druhu dozvíte ve článku časopisu Živa. Slíďák balkánský žije podobným způsobem. 5x Slíďák tatarský - Další jazyky Nadtř. Myriapoda (stonožkovci) tělo: hlava, trup nohy: více než 4 páry mandibuly: vícečlenné vzdušnice: zpravidla nepropojená, často atypicky umístěná stigmat Rašeliništní slíďák Arctosa alpigena lamperti - mimo Šumavu pouze Krkonoše a Jizerky. V sutích slíďák Acantholycosa norvegica. denní motýli: rašeliništní druhy okáčstříbrooký (Coenonympha hero) - na suchopýru, perleťovec severní (Boloria aquilonaris) - na klikvě, perleťovec mokřadní

Pavouci CZ - Pardosa amentata

Slíďák mokřadní (Pardosa amentata Clerck 1757) - Bobův

Slíďák mokřadní (Pardosa amentata) července 2009 11. června 2009 4. května 2009 10. dubna 2009 11. března 2009 3. února 2009 1. Zobrazit více Zobrazit mén.

Mokřadní slíďák tečkovaný (Hygrolycosa rubrofasciata) a největší náš vodní pavouk lovčík vodní (Dolomedes fimbriatus). CHKO Koko. Základní škola Nová Paka, Komenského 555 kat. 8. - 9. třídy ZOOLOGIE BEZOBRATLÍ PRVOCI trepka velká lamblie střevní trypanozoma spavičná bobovk Základní škola Nová Paka, Komenského 555 kat. 6. - 7. třídy ZOOLOGIE BEZOBRATLÍ PRVOCI trepka velká trypanozoma spavičná bobovka mrskavka měňavk Poznávačka - Členovci. Podkmen: Klepítkatci. Třída: Pavoukovci. Řád: PAVOUCI. Křižák obecný. Křižák pruhovaný. Běžník kopretinový. Skákavka. slíďák mokřadní (Pardosa amentata) Araneida (pavouci), Labidognatha (dvouplicní) snovačka oválná ( Enoplognatha ovata ) Araneida (pavouci), Labidognatha (dvouplicní) stepník rudý ( Eresus niger ) Araneida (pavouci), Labidognatha (dvouplicní

slíďák mokřadní prirodavysociny

Mapování výskytu bezobratlých. Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR.Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alý, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná. Slíďák mokřadní. Slíďák mokřadní (Pardosa amentata) je druh pavouka z čeledi slíďákovití. Nový!!: Pavouci a Slíďák mokřadní · Vidět víc » Slíďák ostnonohý. Slíďák ostnonohý (Acantholycosa norvegica) je druh pavouka z čeledi slíďákovití. Nový!!: Pavouci a Slíďák ostnonohý · Vidět víc » Slíďák. Téměř celé území, s výjimkou okrajových částí, je mozaika mokřadních biotopů - olšin, rákosin, ostřicových porostů a slatinné vegetace. Ve stromovém patře olšin převažuje olše lepkavá, mokřadní olšiny (Carici acutiformis - Alnetum) zaujímají více jak polovinu území se na rašelinných loukách Vysočiny zdá být slíďák potápivý (Pirata piscatorius). Reliktním druhem nejzachovalejších rašelinišť středních poloh je skálovka mokřadní (Gnaphosa nigerrima ), podobné lokality s ní také sdílí drobná skákavka mokřadní (Neon valentulus). Na vegetaci rašelinných lu V mokřadech u rybniční sítě žije množství hmyzu, přičemž v roce 2003 zde proběhl výzkum zaměřený na druhovou skladbu pavouků (hojněji zastoupené druhy reprezentuje pavučenka hrbatá, pavučenka vtlačená, slíďák mokřadní, slíďák lužní, slíďák menší, slíďák vlhkomilný)

Krkonošská rašeliniště jsou známá hojným výskytem glaciálních reliktů (z rostlin ostružiník moruška (Rubus chamaemorus), všivec krkonošský (Pedicularis sudetica), rašeliník Lindbergův (Sphagnum lindbergii), z živočichů hraboš mokřadní (Microtus agrestis), vážky lesklice horská (Somatochlora alpestris) a šídlo. slíďák chladnomilný (Pardosa saltuaria) punčoškář horský (Coelotes atropos) A A Alpínské druhy. zápředník horský (Clubiona alpicola) A . mandelinka lišejníková (Chrysolina lichenis) A . hraboš mokřadní (Microtus agrestis) BA . huňatec žlutopásný krkonošsk Například žluťásek borůvkový (Colias palaeno), modrásek stříbroskvrnný (Vacciniina optilete), perleťovec mokřadní (Proclossiana eunomia), svižník polní (Cicindela campestris), šídlo rašelinné (Aeshna subarctica) nebo slíďák rašelinný (Pardosa sphagnicola) Luźna sztuka fotografii, Brzeszcze. 265 likes. Luźna sztuka fotografii. Obraz, miejsce i czas. Wide art of photography. The image, place and time Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, známá spíše jako Ramsarská úmluva, 1 je mezinárodní úmluvou, která se celosvětově zaměřuje na ochranu mokřadů. Cílem úmluvy je zachování mokřadů mezinárodního významu a jejich šetrné využívání na území států, které jsou signatáři úmluvy

Slíďák mokřadní. Slíďák mokřadní (Pardosa amentata) je druh pavouka z čeledi slíďákovití. Nový!!: Pavoukovci a Slíďák mokřadní · Vidět víc » Slíďák ostnonohý. Slíďák ostnonohý (Acantholycosa norvegica) je druh pavouka z čeledi slíďákovití. Nový!!: Pavoukovci a Slíďák ostnonohý · Vidět víc. slíďák mokřadní sekáč miminka akt-pokoutník nálevkovitý křižák pruhovaný Babočky Ráno Kočičky zoo lešná skákavky OPO otakárek fenyklový sklípkani strašilka australská ráno v pergole květen ostré světlo Páření BERUŠKA Pavouci na zahrad

Pardosa amentata (Clerck, 1757) [slíďák mokřadní

PDF | The paper summarizes faunistic records of arachnids from nine localities surrounding the Ještěd Mt. In total, 113 spider, seven harvestman, four... | Find, read and cite all the research. Slíďák mokřadní; Verwendung auf en.wikipedia.org Pardosa amentata; Pirata piraticus; Metadaten. Diese Datei enthält weitere Informationen (beispielsweise Exif-Metadaten), die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden. Mocnost rašeliny dosahuje 0,5 - 1 m. Rostou zde charakteristické rašeliništní druhy, které jsou schopné růst v kyselém a silně podmáčeném prostředí jako např. kyhanka sivolistá, bradáček srdčitý, ostřice mokřadní, sítina kostrbatá, klikva bahenní a suchopýr pochvatý. V minulosti byl zjištěn i plavuník zploštělý Složku boreo-alpinní představuje například slíďák mokřadní Pardosa amentata, drozd kvíčala Turdus pilaris nebo hraboš mokřadní Microtus agrestis

slíďák mokřadní - hmyz

 1. Slíďákovití - Wikipedi
 2. Pardosa amentata - slíďák mokřadní Lycosidae
 3. Slíďák mokřadní (Pardosa amentata
 4. Slíďakovití fotografie foto Naturfoto
 5. Pirata piscatorius - slíďák potápivý Lycosidae
 6. Slíďák mokřadní - Další jazyky - Wikipedi
 7. Slíďák mokřadní (Pardosa amentata, Clerck 1757) - Bobův

U našeho domu jsem viděl pavouka velkého asi 7 cm

 1. Category:Pardosa amentata - Wikimedia Common
 2. Pavouci prirodavysociny
 3. Slíďák mokřadní - FOTOGALERIE h
 4. Soupis živočichů zaznamenaných na lokalitě Biocentra Obora
 5. Slíďák mokřadní (Pardosa amentata) - Ondřej Nág
 • Spermicidní tampon.
 • Požáry cz.
 • Pánské diamantové prsteny.
 • Solárium bezpečnost.
 • Penang beach.
 • Mortal kombat alien combo.
 • Nízkohistaminová dieta recepty.
 • Potenciální energie v elektrickém poli.
 • Mappacks osu.
 • Jako mike 2002 online.
 • Limit doplatků za léky 2019.
 • Bluegrass video.
 • Ceskatelevize artzóna.
 • Fototapeta na podlahu.
 • Cristiano ronaldo dos santos jr.
 • Pomůcky pro školy.
 • The 7th voyage of sinbad.
 • Veganské dorty blog.
 • Superb 1 rozměry.
 • Larvy bource morušového recept.
 • Cane corso jicin.
 • Kamarád mi naboural auto.
 • Co by nemely nosit zeny po 40.
 • Helloween 2017.
 • Shakespeare hry.
 • Luxusní spodní prádlo skiny jihlava.
 • Silnice ii třídy parametry.
 • Neklid akordy.
 • Monolog stelly.
 • Gondor.
 • Přímý přenos nasa.
 • Filmy netflix 2018.
 • Jak skenovat více stránek do jednoho souboru.
 • Nintendo 2ds xl.
 • Riditka sobi.
 • Prostírání s vlastním potiskem.
 • Dlouhý protokol z luteální fáze.
 • Turkish lira to czk.
 • Homemade lapac snu.
 • Road fens.
 • Accord wagon.