Home

Výjezdní doložka jugoslávie

Výjezdní doložka byl dokument - zvláštní povolení, bez kterého nebylo v době komunistické vlády možné překročit československé státní hranice s výjimkou zemí tzv. východního bloku. Vydání výjezdní doložky byl složitý byrokratický proces, který mohl kdykoliv zabránit vycestovat nepohodlné osobě za hranice i. Na návštěvu těchto států se vztahovala tzv. trvalá výjezdní doložka, která byla od tohoto roku součástí pasu. Do jiných zemí (včetně socialistických) už to tak jednoduché nebylo. Do Sovětského svazu a Polska bylo potřeba ověřené pozvání, do Jugoslávie se většinou nepodívala celá rodina a cesta na Západ byla.

Co byla výjezdní doložka? Připomenutí nejen pro premiéra

Za hranice všedních socialistických dnů: lákadlem byl i

Cestovat za hranice Československa nebylo jednoduché

 1. Na řadu přišla výjezdní doložka. Celé složité kolečko s povolením v zaměstnání se muselo opakovat znovu. Požehnání jste museli získat i od někoho z uličního výboru KSČ a v celé řadě osob stačil jediný hlas, který by se vyjádřil negativně a veškerá snaha byla zastavena
 2. Psalo se datum 4. prosince 1989, když byly konečně zrušeny tzv. výjezdní doložky, neboli zvláštní povolení, bez kterého nebylo možné z někdejšího komunistického Československa vycestovat, s výjimkou několika zemí východního bloku. Čeští turisté tak mohli poprvé po mnoha letech vyjet volně do světa. Jak a kam ale cestovali v dobách, kdy tuto možnost neměli
 3. ulého režimu nejen k cestám do kapitalistických zemí, ale také, pokud se někdo rozhodl jet do Jugoslávie (je pravdou, že přes tuto zemi se podařilo mnoha Čechoslovákům emigrovat). Doložka, která byla nezbytným doplňkem pasu, představovala v podstatě takové speciální povolením k.

Naprostá pravda. Kdyby Babiš nevěděl, že výjezdní doložka existuje, tak by mu to na letišti v Praze nebo kterémkoliv našem hraničním přechodu pasový úředník rychle vysvětlil, samotný platný pas a platné vízum do dané země nebylo k ničemu, přes přechod by se u nás nedostal Výjezdní doložka obsahovala údaje o tom, pro které státy, k jakému účelu, na kolik cest a na jakou dobu platí. Vydání výjezdní doložky byl složitý byrokratický proces, který mohl kdykoliv zabránit vycestovat nepohodlné osobě za hranice i přesto, že měla platný pas výjezdní doložku, která obsahovala i údaje za jakým účelem jedete, na kolik cest a na jakou dobu 8 Výjezdní doložka [online]. Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 20. 6. 2018 [cit. 2019-02-13]. Jugoslávie se prodávaly za 2,5 tisíce na osobu. Na jejich zájezdech byli přítomni.

ExtraStory - Výjezdní doložka k vycestování na Západ byla

 1. Jugoslávie sloužila československých občanům jako cesta ke svobodě, běžně se stávalo, že při návratu jeden, dva lidé v autobusu chyběli. Pohled na přístav Trogir (1974) Ke konci osmdesátých let, kdy už viselo ve vzduchu značné uvolnění poměrů, se výjezdní doložky udělovaly téměř automaticky
 2. Devizový příslib bylo písemné povolení čerpat devizové prostředky zahraničních měn nutné k výjezdu do nesocialistických zemí (včetně Jugoslávie) v socialistickém Československu.K vlastnímu vycestování do západních zemí toto však nestačilo (nutná podmínka, nikoliv dostačující), k vycestování muselo být navíc ještě vystaveno zvláštní úřední povolení.
 3. Psalo se datum 4. prosince 1989, když byly konečně zrušeny tzv. výjezdní doložky, neboli zvláštní povolení, bez kterého nebylo možné z někdejšího komunistického Československa vycestovat, s výjimkou několika zemí východního bloku. Čeští turisté tak mohli poprvé po mnoha letech vyjet volně do světa. Jak a kam ale cestovali v dobách, kdy tuto možnost neměli
 4. Výjezdní doložka byla třeba i do socialistické, ale politicky nepříliš spolehlivé Jugoslávie, která byla vždy jednou z nejoblíbenějších destinací československých občanů. Vstoupit do diskuze 8. Autor: Redakce Hodnocení: (1 b. / 1 h.) Pro hodnocení se musíte přihlásit.
 5. Výjezdní doložka v československém pase z období okolo srpna 1968 Foto: že českoslovenští občané nebudou napříště při cestách do nesocialistických zemí a Jugoslávie potřebovat výjezdní doložky. Reuter citoval prezidenta USA George Bushe, který záměr naší vlády označil za povzbuzující krok..
 6. Povolení k cestě do Jugoslávie bylo mnohem snáze dosažitelné než k cestě třeba do západního Německa nebo Rakouska. Přineseme osudy Karla Mikovce - básníka a malíře, cestovatele a spisovatele Vladimíra Kříže a světoznámého fotografa Robert Vano, kteří se dostali do svobodného světa právě přes Jugoslávi
 7. Devizový příslib a výjezdní doložka Mít radost od státní banky však nebylo rozhodující. Potřeba bylo ještě vízum (s výjimkou Jugoslávie) a výjezdní doložka. Se schválenou žádostí musel žadatele jít na veřejnou bezpečnost a vyplnit tzv. výjezdní doložku. Nešlo o žádnou formalitu ale těžké kádrování

Výjezdní doložka - Frau

Takže v tom se neměníme. Mění se ovšemže okolnosti, za kterých se cestuje. Pokud za socialismu někdo chtěl do Jugoslávie, pak individuálně musel dostat devizový příslib, s cestovní kanceláří mohl jet i bez něj. Výjezdní doložka byla povinná v obou případech, říká Michal Petrov Výjezdní doložka bylo zvláštní povolení, které sloužilo k omezení cestování zejména nepohodlných osob (například ti, kteří nevolili komunisty). Abyste získali výjezdní doložku, museli jste získat schválení od celé řady osob - od výboru komunistické strany v zaměstnání, ředitele školy svých dětí, atd

Výjezdní doložka (1) Pasy opravňují k cestě do ciziny, jen jsou-li opatřeny výjezdní doložkou, která obsahuje výslovné údaje, pro které státy, na kolik cest a na jakou dobu platí. Udělení výjezdní doložky může být odepřeno nebo udělená výjezdní doložka může být zrušena nebo omezena z týchž důvodů, pro. To, že Ti byla odebrána výjezdní doložka, před výjezdem do Jugoslávie, vysvětluje to Bulharsko. O tom jsi před tím ale nehovořil. Vysvětlení k mlčenlivým emigrantům mi není až tak jasné. Samozřejmě bych se jich zeptal přímo, ale nevím, kde je najít. Myslel jsem, když už si to nakousl, že víš, proč tak mlčeli Jestliže byla výjezdní doložka vydána, teprve potom mohl občan žádat o případné turistické vízum na velvyslanectví příslušné země, kam hodlal cestovat nebo kterou projížděl. O vyřízení turistických víz mohl také požádat některou z pěti cestovních kanceláří, které se v socialistickém Československu. Výjezdní doložka k cestovnímu pasu byla vydávána na základě žádosti podané krajské správě pasů a víz ministerstva vnitra prostřednictvím okresního oddělení pasů a víz. Souhlas s plánovanou přes tyto státy cestoval dále na Západ či do Jugoslávie, v opačném případě nebyl na základě bilaterálních dohod. Ten dostat sice bylo lehké, jenže výjezdní doložka musela být i třeba do Jugoslávie. Nebo do Polska - ač žádné výjezdní doložky třeba nebylo - tam bylo možné vycestovat individuálně jen 4x do roka na základě pozvání, ověřené orgány komunistické PLR. Anebo jen s cestovní kanceláří

3. Hodláme-li cestovat do Socialistické federativní republiky Jugoslávie, požádáme na oddělení pasů a víz Sboru národní bezpečnosti o vystavení . cestovního pasu. šedivé barvy a náš zelený pas odevzdáme. 4. Žádost o . výjezdní doložku (povolení k vycestování) opět necháme doporuči Nedostat výjezdní doložku do Jugoslávie byla forma trestu pro neposlušné občany. O západní Evropě si mohla většina lidí nechat leda tak zdát. Pokud i přesto někdo patřil mezi odvážnější a měl tu trpělivost, absolvoval dlouhé kolečko - devizový příslib od banky, potvrzení od zaměstnavatele, výpisy z. Jsou známy případy, že byli lidé vráceni z československé hranice a byla jim zabavena výjezdní doložka při cestě do Jugoslávie, protože pracovník zvláštního oddělení při kontrole zjistil prázdné šuplíky, z toho odvodil, že se dotyčný nemíní z cesty vrátit a ihned podnikl příslušná opatření Nezlobte se na mě, ale tohle je těžká relativizace možností cestování za socíku, při slovech TÉMĚŘ KAŽDÝ bych připoměl, že pro cestu do Jugošky byl potřeba nejen devizový příslib, ale i výjezdní doložka, což nebyla rozhodně samozřejmost a později i nutnost obstarání speciálního šedivého pasu, na který se dalo dostat jenom do Jugoslávie a musel se odevzdat.

Zřejmě nick martin.harfa za socialismu v NDR nikdy nebyl. Výjezdní doložka byla nutná k pasu pro cestu na Západ a do Jugoslávie společně s devizovým příslibem a vyžadovala je Pasová kontrola, vědí Harfové? Celní prohlášení vyžadovali naši celníci. Do zemí RVHP, kromě SSSR stačil pas, do příhraničí jen Občanský. 15 Výjezdní doložka byla sou částí cestovního pasu. M ěla omezenou platnost. Platnost se p řekro it nesm la a o prodloužení se mohlo žádat jen ve vážných a výjime čných p řípadech. Výjezdní doložka nebyla nutná k cestám do n ěkterých socialistických stát ů (SSSR, PLR, MLR, RSR, NDR, BLR). 16 MAJRÁNKO, Bed řich. Musel na veřejnou bezpečnost (dnes policie) a tam dostal žádost o výjezdní doložku. Aby ji obdržel, potřeboval znovu souhlas od zaměstnavatele a vojenské správy. Pokud byla všechna razítka v pořádku, tak byla vystavena výjezdní doložka k pasu, která opravňovala vycestovat do kapitalistické ciziny Ve výjezdní doložce bylo také políčko statistika, které obsahovalo kódy, zašifrované sdělení, co se má u daného člověka na hranici kontrolovat. Jeden kód pro odjezd, druhý pro návrat. Jasno o vycestování bylo, teprve až se na hranici zvedla závora. Už třicet let žádné výjezdní doložky nepotřebujeme. Naštěstí

Výjezdní doložka k vycestování na Západ byla jen pro

 1. PSÍ UŠI. Vítejte v zemi nevědomí. V zemi, kde pracovníci zahraničního obchodu nevěděli, co je výjezdní doložka. V zemi, kde šéfové firem žijících z dotací nevěděli, jaká jsou dotační pravidla pro malé a střední podniky. Nebo v zemi, kde mladé právničky nevěděly, kdo je komunistický zločinec Urválek, se kterým seděly v baráku a sepisovaly s ním knihy. Na.
 2. Rok 2020 je velmi zvláštní. Prakticky žijeme v totalitě, která nemá obdoby od druhé světové války. Zákazy vycházení, masové zavírání podniků, povinné zakrývání obličejů, zavřen
 3. Když se někdo chtěl podívat do kapitalistické ciziny, tedy na západ, nestačilo koupit si zájezd. Od banky bylo třeba získat devizový příslib pro výměnu valut a nutná byla i výjezdní doložka. Ve zdlouhavém byrokratickém procesu bylo rozhodující slovo zaměstnavatele a výboru komunistické strany
 4. Události 17.listopadu zahájily pád komunismu v Československu Uvolňování v oblasti kultury Omezení cenzury, 1958 sjezd spisovatelů, Československá filmová vlna, Divadla - Na zábradlí, Semafor, Večerní Brno, Literární noviny Větší možnost cestování do zahraničí Zejména Jugoslávie, ale také západ - pro.
 5. Hedvíček. Nemožnost získat cest. pas popř. i uvěznění při nespolupráci s režimem je značně přehnané. Cest pas zpravidla dostal každý, ale do kap. ciziny i Jugoslávie byla k pasu potřeba ještě tzv. výjezdní doložka, extra povolení, které každý nedostal. O deviz. příslibu při soukromé cestě ani nemluvě
 6. isterstvo vnitra bylo v rukou KSČ již před Vítězným únorem, byly výjezdní doložky zavedené již 23. února 1948
 7. Tak jako mnoho jiného zboží a služeb byly i zájezdy do zahraničí před rokem 1989 nedostatkové. Pamatuji se například, že když bratr chtěl s kamarády někdy v roce 1987 nebo 1988 na zájezd k moři do Jugoslávie (tj. do Chorvatska), tak museli vystát frontu Jindřišské ulici před CKM v okamžiku, kdy se zájezdy začaly prodávat

Doložka, lančmít, kytara a salám imitace

 1. Zbyl jsem já a můj kamarád z lyžování Vláďa Trejbal; měli jsme koupený týdenní lyžařský zájezd od SportTuristu do Jugoslávie a kupodivu se nám podařilo shromáždit všechna potřebná povolení, a že jich bylo: výjezdní doložka, devizový příslib, potvrzení od školy, zaměstnavatele, od SSM, vojenské správy.
 2. Do Jugoslávie (dnes Chorvatsko + Slovinsko + Srbsko + Makedonie + Bosna a Hercegovina + Černá Hora) je navíc k pasu potřeba tzv. Velká Británie) se jezdit může, ale je potřeba devizový příslib a navíc ještě výjezdní doložka.
 3. Postupně se výjezdní doložka při cestách do socialistických států nepožadovala, byla nutná pouze k výjezdům do KS, tedy kapitalistických států. Mezi ně byla zařazena i Jugoslávie, neboť její tehdejší prezident Tito se Moskvě vzepřel. Měnám západních, kapitalistických států se říkalo valuty

Před 30 lety se otevřely hranice

Výjezdní doložka sloužila jednak k prověření žadatele o výjezd při vydání, k evidenci výjezdu a příjezdu do ČSSR a dále obsahovala zakodovaný režim procedury na hranicích. Aby mohl zájemce o cestování zažádat o výjezdní doložku, musel být držitelem pasu, což nebyl takový problém, ale hlavně musel mít. Poté mi byl vydán cestovní pas a tzv. výjezdní doložka do Anglie a Irska. To ovšem nebylo všechno. Na anglické visum jsem čekal tři neděle a Irové mi dokonce odmítli visum udělit, takže jsem se nakonec ocitl v Irsku sice s povolením ČSSR, ale z hlediska Dublinu na černo Tak nevím, kdo lže. Možná, že si jen pletete pojmy. Do Jugoslávie byla potřebná výjezdní doložka, jinak to bylo bezvízové. Do Sovětska to bylo oficiálně rovněž bezvízové, ale bylo zapotřebí pozvání nebo cestovní voucher potvrzující ubytování Článek u příležitosti blížícího se 61. výročí 25.února je určen těm mladým, které novodobá historie zajímá a litují, že se většinou ve škole nevyučuje. Soustředil jsem se hlavně na život v 70. a 80. letech, který znám z osobních vzpomínek

Výjezdní doložka však musela být v každém případě a tu mohly tehdejší pasové orgány komukoliv odmítnout bez udání důvodu a nebylo proti tomu odvolání. Často se také stávalo, že na Západ nemohla cestovat celá rodina, ale třeba jedno dítě muselo zůstat doma Česko-Slovenská filmová databáze. Uživatelská zóna. Přihlásit; Registrovat; Ztracené heslo; podrobné vyhledávání Alexander Dubček byl nepochybně nejvýraznější tváří pražského jara. Svým civilním vystupováním a schopností přiblížit se obyčejným lidem si získal celý národ, kterému dodával naději v lepší, reformovanou socialistickou společnost. Ve skutečnosti tančil na okraji propasti a svým lavírováním (doma i vůči Sovětském svazu) jen oddaloval neodvratitelné

Vyslovilo-li se před 25 lety a dříve jméno Jugoslávie, mnoho našich tehdejších spoluobčanů se jen zasnilo. Ne pro každého byla totiž tato země s nádherným čistým Jadranem a spoustou přírodních a historických památek zemí zaslíbenou. K cestě byla totiž třeba tzv. výjezdní doložka, Read more Úterý 24. listopadu 2020, svátek má Emílie. schránka; Aktivovat Premium za 1 K Výjezdní doložka pro Dubčeka (2018) odpad! 21.08.2020: Rána pod pás (TV film) (1981) 18.08.2020: České nebe: Cimrmanův dramatický kšaft (divadelní záznam) (2010) 18.08.2020: Egypt z výšky (2019) 18.08.2020: Trvalé bydliště venkov (TV seriál) (2019) 18.08.2020: Meky (2020) odpad! 17.08.2020: Záblesk (1992) 17.08.2020. K vycestování na západ byla podmínkou výjezdní doložka povinně vydávaná každému, kdo prokázal, že má na cestu finanční krytí. Např. prokázal pozvání s materiálním pokrytím pobytu, vlastní devizové prostředky, nebo devizový příslib státní banky, na který měl každý občan nárok jednou za dva nebo.

Jak se cestovalo za socialismu Pravý prosto

O povolení cesty na Západ rozhodovali i domovní důvěrníci

 • Ashwagandha štítná žláza.
 • White cat meme table.
 • Vysoká škola elektrotechnická brno.
 • Horka vana na bolest bricha.
 • Raspberry pi ovládání relé.
 • Voltu.
 • Čtyřmístné telefonní číslo pomocí něhož se v každém českém pohoří dovoláte na horskou službu.
 • Cheyenne pen bazar.
 • Ostruha léčba.
 • Lego letadlo cargo.
 • Žádost o rodný list vzor.
 • Přídavná jména v angličtině.
 • Venkovní lavice bazar.
 • Melissa reese.
 • Tětiva a sečna.
 • Polodrahokamy podle znamení vodnář.
 • Vrták hss co8.
 • Stapedial reflex.
 • Rtěnky dermacol recenze.
 • Trubkové konstrukce.
 • Magic hotel palm beach club djerba invia.
 • Jak dát film na flashku.
 • Pohlcovač vlhkosti auto.
 • Nosní kapky s eterickými oleji.
 • Revell airbrush.
 • Blackheart clothing.
 • Ochranné sítě praha.
 • Sportka stastna cisla.
 • Game on – největší výstava o historii videoher.
 • Počasí ostrov.
 • Reverzní francisova turbína.
 • Devel sixteen spotřeba.
 • Jak vypada spravny skus.
 • Zelí rusky.
 • Externí disk 5tb.
 • Cristiano ronaldo dos santos jr.
 • Bobr evropský referát.
 • Dvojčata ve středověku.
 • Voda ve třech skupenstvích.
 • Protiva ft. sharlota prosit nebudu text.
 • Ligue 1 tabulka.